Αναζήτηση

Τι είναι 'Automatic Enrolment' και ποιους αφορά

Σύμφωνα με τον νόμο περί συντάξεων του 2008, κάθε εργοδότης στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εγγράψει τους υπαλλήλους του στο συνταξιοδοτικό σύστημα, συμβάλλοντας σ 'αυτό και ο ίδιος. Αυτό ονομάζεται "Automatic enrollment". Και λέγεται «automatic» καθώς ο υπάλληλος δεν χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια.
Το "Automatic Enrollment", με απλά λόγια είναι μια ενίσχυση στο συνταξιοδοτικό του υπαλλήλου, τόσο από τον εργοδότη, όσο και από το ίδιο το κράτος. Σημαντικό να σημειωθεί επίσης, πως δεν είναι μέρος της βασικής σύνταξης, η οποία διαμορφώνεται βάση της συνεισφοράς μέσω National Insurance Contribution.

Ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μέρος της ελάχιστης συνολικής συνεισφοράς. Εάν ο εργοδότης δεν πληρώσει όλη την ελάχιστη συνολική συνεισφορά, θα χρειαστεί να γίνει η συνεισφορά της διαφοράς από τον υπάλληλο. Και η κυβέρνηση με την σειρά της θα συνεισφέρει στο πακέτο της συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, δίνοντάς φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εισφορές του. Δηλαδή δεν φορολογείται το ποσό το οποίο θα συνεισφέρει για την συνταξιοδότηση του.