Αναζήτηση

Υπολογισμός αδειών και δικαιώματα εργαζομένων στην Αγγλία

Ο αριθμός ημερών διακοπών - άδειας που δικαιούται κάποιος, συνήθως ορίζεται στο συμβόλαιο εργασίας μεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη. Ως γενικός κανόνας, το νόμιμο ελάχιστο είναι 5,6 εβδομάδες για ένα πλήρες έτος, στις οποίες όμως μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και τα επίσημα Bank Holidays. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει πάνω από το ελάχιστο που ορίζει ο νόμος.

Ο αριθμός ημερών διακοπών - άδειας που δικαιούται κάποιος, συνήθως ορίζεται στο συμβόλαιο εργασίας μεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη. Ως γενικός κανόνας, το νόμιμο ελάχιστο είναι 5,6 εβδομάδες για ένα πλήρες έτος, στις οποίες όμως μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και τα επίσημα Bank Holidays. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει πάνω από το ελάχιστο που ορίζει ο νόμος. Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε αν είστε υπάλληλος:

  • δικαιούστε ετήσια άδεια του