top of page
Αναζήτηση

Το BITCOIN η φορολογία και η λογιστική αναγνωρισιμότητα του στην Αγγλία

Έγινε ενημέρωση: 1 Οκτ 2021

 Αγγλία & BREXIT

Το κρυπτονόμισμα γενικότερα είναι κάτι σχετικά καινούργιο για τον περισσότερο κόσμο και ως εκ τούτου, θα αρκεστούμε στα βασικά που πρέπει να γνωρίζει κάποιος όταν σκοπεύει να ασχοληθεί ενεργά με το σχετικό θέμα ως επαγγελματίας. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο τι είναι το BITCOIN πολύ γενικά και πως διαχειρίζεται λογιστικά όταν κάνουμε αγορές και πωλήσεις μέσω αυτού.


Το BITCOIN, με απλά λόγια είναι ένα είδους ψηφιακού νομίσματος το οποίο δεν έχει φυσική υπόσταση, δεν εκδίδεται από κάποιο αναγνωρισμένο ινστιτούτο (όπως για παράδειγμα μια τράπεζα) και δεν ρυθμίζεται από καμία δημόσια αρχή ή τράπεζα.

Για να βγάλει κάποιος χρήματα από το BITCOIN θα πρέπει είτε να γίνει miner, καταγράφοντας και βρίσκοντας λύσεις σε περίπλοκα ζητήματα του τρέχον συστήματος blockchain (αλυσίδα συστοιχιών) ή απλά να κερδίζει από την διαφορά τιμών κατά την αγορά και πώληση του.


Η λογιστική διαχείριση στην περίπτωση εσόδων του miner είναι εύκολη και καταγράφεται σχετικά απλά - ως έσοδα επιχείρησης. Όταν όμως πρόκειται να γίνει η καταγραφή του ως στοιχείο συναλλαγής, όπως για παράδειγμα η ανταμοιβή για μια υπηρεσία, τότε το ζήτημα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, καθώς το σύστημα παρόμοιων συναλλαγών είναι σχετικά φρέσκο και δεν υπάρχουν λεπτομερείς επεξηγήσεις για την λογιστική διαχείριση αυτών.


Πολύ γενικά, υπάρχουν 2 αποδεκτά συστήματα λογιστικής διαχείρισης βάση αποδεκτών λογιστικών προτύπων Αγγλίας (UK GAAP), το σύστημα καταγραφής αυτών ως αποθέματα (αν για παράδειγμα το ίδιο το κρυπτονόμισμα θεωρείται ως αγαθό συναλλαγών) και ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όπου το μοντέλο καταγραφής μπορεί να είναι είτε βάση κόστους, είτε βάση αναπροσαρμογής τιμών.


Αναλυτικά για το ποια μέθοδο συμφέρει φορολογικά, θα πρέπει να το συζητήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο, καθώς δεν είναι μόνο θέμα επιλλογών, αλλά και περιορισμών αναφορικά με το τί δικαιούται κάποιος, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως εταιρεία.

Ο λόγος που δεν μπορεί να θεωρηθεί το κρυπτονόμισμα απλά ως νόμισμα είναι διότι σύμφωνα με το FRS 102, δηλαδή το Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (ένα απο αυτά), τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα ορίζονται ως:


Ταμειακές καταθέσεις και καταθέσεις ζήτησης και βραχυπρόθεσμες εύκολα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε γνωστά ποσά μετρητών και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολών στην αξία τους.


Τα κρυπτονομίσματα υπολείπονται αυτού του ορισμού σύμφωνα με το UK GAAP επειδή:

  1. Δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα που να υποστηρίζεται από καμία κυβέρνηση ή κράτος

  2. Είναι εξαιρετικά ασταθείς όσον αφορά τις αποτιμήσεις

  3. Έχουν χαμηλή ρευστότητα σε fiat νόμισμα

  4. Ένας σχετικά μικρός αριθμός καταστημάτων που τα δέχεται


Όπως και να έχει, συμβουλευτείτε τον λογιστή - οικονομικό σας σύμβουλο πριν προχωρήσετε σε τέτοιου είδους επενδύσεις ή επιχειρηματικά μοντέλα συναλλαγών. Μπορείτε εύκολα να διευθετήσετε και μαζί μας μια online συμβουλευτική για να λύσετε τις σχετικές σας απορίες άμεσα και αξιόπιστα.
© 2021 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Komentar


bottom of page