Αναζήτηση

ΦΠΑ Αγγλίας και η "Αντίστροφη Χρέωση" του στον κατασκευαστικό κλάδο (CIS)

Ενημερώθηκε: Απρ 13


Από τον Μάρτιο του 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός ΦΠΑ στον κατασκευαστικό κλάδο (CIS). Και συγκεκριμένα, πρόκειται για τον κανονισμό της αντίστροφης χρέωσης του ΦΠΑ, ή για να το πούμε στα Αγγλικά, "CIS VAT domestic reverse charge".


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σχετικός μηχανισμός του reverse charge δεν είναι ίδιος (νομικά) με αυτό που εφαρμόζεται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε περιπτώσεις υπηρεσιών. Πρόκειται για νέο μηχανισμός της Βρετανίας αποκλειστικά, ο οποίας, από άποψη εφαρμογής είναι παρόμοιος με αυτό της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ο ΦΠΑ της αντίστροφης χρέωσης στον κατασκευαστικό κλάδο (CIS) θα ισχύει για όσους προσφέρουν υπηρεσίες κατασκευαστικών εργασιών από την 1η Μαρτίου 2021. Το μέτρο επρόκειτο να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019, ωστόσο, έχει καθυστερήσει δύο φορές λόγω του Brexit και του Covid-19.