top of page
Αναζήτηση

Έλεγχος από το HMRC - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Το βασικό που πρέπει να κρατήσει κάποιος, είναι πως το HMRC (για την περίπτωση μας το τμήμα εφορίας) δεν έχει σκοπό να τρομοκρατήσει των εμπλεκόμενο ή να του επιβάλει πρόστιμο για γνωστούς και άγνωστους σκοπούς που γίνονται σε άλλες χώρες.

Το HMRC είναι ένας αξιοκρατικό μηχανισμός, ο οποίος προσπαθεί να διαφυλάξει το οικονομικό συμφέρων και την οικονομική υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τίποτε περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και όταν γίνεται έλεγχος, οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι και οι οποίοι άλλοτε τιμωρούνται αυστηρά και άλλοτε ίσως και συγχωρούνται σαν ελαφρά ακούσια παραπτώματα.

Ας τα δούμε όλα αναφορικά, συνοπτικά και με απλά λόγια.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το HMRC ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα ελέγχου και η απόφαση παίρνεται βάση περίπλοκων αλγορίθμων οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν παρατηρείται το σφάλμα. Αν κάτι τέτοιο γίνει, θα ενημερωθείτε σίγουρα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω:

 • ➥ τον φόρο που πληρώνετε

 • ➥ τους οικονομικούς λογαριασμούς σας και τους φορολογικούς υπολογισμούς

 • ➥ την φορολογική δήλωσή σας για ένα συγκεκριμένο έτος

 • ➥ την επιστροφή φόρου την εταιρείας σας

 • ➥ τις εγγραφές του μισθολογίου (PAYE)

 • ➥τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις εγγραφές εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ

Τα σημαντικότερα πεδία που εξετάζονται είναι:

 • ➤ ΦΠΑ (VAT)

 • ➤ Εταιρικός Φόρος (Corporation Tax)

 • ➤ Φόρος Περιουσιακών Στοιχείων - Στοιχείων Ενεργητικού (Capital Gains Tax)

 • ➤ Φορολογικά θέματα κατασκευαστικού κλάδου (Construction Industry Scheme (CIS))

 • ➤ Θέματα συγκαλυμμένης αμοιβής βάση νόμου IR35

Αν έχετε λογιστή, ίσως να επικοινωνήσουν μαζί του.

ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

 • ➜ Ο κλάδος σας είναι στον ευαίσθητο τομέα (π.χ. εμπόριο όπλων)

 • ➜ Καταγγελία από τρίτους

 • ➜ Συνεχής ασυνέπεια με τις υποχρεώσεις σας

 • ➜ Οι οικονομικές εκθέσεις σας δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της βιομηχανίας

Σημαντικό να θυμάστε, πως υπάρχει πάντα και ο έλεγχος χωρίς αιτία. Γι' αυτό φροντίστε να είστε να έχετε σωστά τακτοποιημένους τους λογαριασμούς σας.

ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 1. Πλήρης (Full enquiry) - εξετάζουν τα πάντα-

 2. Τμηματικός (Aspect enquiry) - εξετάζουν ένα τμήμα, κάποια συγκεκριμένη πτυχή

 3. Τχαίος (Random check) - εξετάζουν τυχαία και από άποψη περιεχομένου, αλλά και χρόνου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ

Τίποτα δεν είναι σταθερό. Μπορεί να ζητηθεί η παρουσίαση συγκεκριμένων εγγράφων από απόσταση μπορεί όμως να γίνει και η επί τόπου επίσκεψη, χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος διάρκειας. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, φροντίστε να είστε πάντα συνεργάσιμος.

Αναφορικά με το πόσο πίσω μπορεί να ανατρέχει το HMRC, εξαρτάτε κατά κανόνα αν είναι έλεγχος ρουτίνα ή λόγο αμελητέας ανευθυνότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 4 με 6 χρόνια.

Αν το παράπτωμα που έχει γίνει είναι εμφανώς εκούσιο, τότε έως και 20 χρόνια.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 • ✎ Ο τραπεζικός λογαριασμός να προορίζετε πάντα για μια χρήση (π.χ. όχι μίξη προσωπικού με επαγγελματικό).

 • ✎ Να υπάρχει πάντα τραπεζική συμφιλίωση λογαριασμών (bank reconciliation)

 • ✎ Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων κάθε συναλλαγής (αγοράς και πώλησης)

 • ✎ Αποφύγετε τις λάθος λογιστικές καταγραφές οι οποίες μπορεί να αλλοιώσουν την φορολογική δήλωση και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣΔΥΟ ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Μην τσιγκουνευτείτε να προσλάβετε καλό λογιστή. Αν δεν πληρώσετε σε αυτόν £Χ, σε περίπτωση λάθους, να είστε σίγουροι θα πληρώσετε πολλαπλά αυτού στο HMRC.

 2. Τα λογιστικά λάθη, σας χτυπάνε την πόρτα πολύ πιο μετά όταν τα κάνετε.


Για περισσότερα, μεταβείτε στο GOV.UK

© 2019 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page