Αναζήτηση

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την Πολιτική Επιστροφής

Η πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας δεν είναι το τελικό στάδιο. Θα λέγαμε είναι το αρχικό στάδιο, αν θέλουμε να μιλάμε για επιχείρηση με προοπτική εξέλιξης, καθώς αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω δημιουργίας καλών μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων και όχι απλά πωλήσεων.Τι είναι Πολιτική Επιστροφής και πότε μπορεί εφαρμόζεται.

Η Πολιτική Επιστροφής είναι ένα συμφωνητικό με το οποίο ο πελάτης μιας επιχείρησης ενημερώνεται σχετικά με τις πολιτικές επιστροφής προϊόντων ή χρημάτων που εφαρμόζει η επιχείρηση όταν δεν είναι ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα/προϊόν.

Μπορεί να εφαρμοστεί όταν: