Αναζήτηση

Η διαφορά στην έννοια του οικονομικού κέρδους έναντι του λογιστικού

Υπάρχει αρκετή σύγχυση και παραπλανητική αντίληψη στην διαφορά του οικονομικού κέρδους έναντι του λογιστικού. Παρά το γεγονός πως και τα δύο εξετάζουν κέρδη μιας επιχείρησης, η προσέγγιση ωστόσο γίνεται από διαφορετική οπτική γωνία και κατά συνέπεια, έχει διαφορετικό αποτέλεσμα κερδών.

Να θυμάστε πολύ γενικά όταν μετράει ο:

Λογιστής: Μετράει το κέρδος μιας οντότητας βάση των υφιστάμενων και μελλοντικών (μέσω προϋπολογισμού) οικονομικών καταστάσεων της υφιστάμενης οντότητας.

Οικονομολόγος: Μετράει το κόστος ευκαιρίας. Με πιο απλά λόγια, πόσα θα μπορούσε να βγάλει αν ακολουθούσε άλλη στρατηγική, συγκρίνοντας το είτε με την υφιστάμενη οντότητα, είτε με διάφορες εικονικές άλλες περιπτώσεις - ευκαιρίες.