Αναζήτηση

Υποκατάστημα και θυγατρική στην Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο


Υποκατάστημα


Υποκατάστημα δέν είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά μέρος - επέκταση της κύριας εταιρείας και μπορεί να βρίσκετε τόσο στην ίδια χώρα με την κύρια εταιρεία, όσο και στο εξωτερικό. Σημαντικό να αναφερθεί πως την ευθύνη για το υποκατάστημα φέρει τόσο η κύρια εταιρεία, όσο και προσωπικά οι διευθυντές της.

Το γεγονός πως μια εταιρεία του εξωτερικού δραστηριοποιείτε στην Αγγλία, δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυτόματα θα πρέπει να γίνει η εγγραφή ενός υποκαταστήματος (αν αυτή είναι η επιλογή).


Κατά κανόνα η εγγραφή απαιτείτε όταν υπάρχει κάποια φυσική παρουσία (π.χ. γραφείο - ιδίως αν είναι και διακριτό με κάποια επιγραφή), πλην εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα εκπρόσωπος - μεσάζων, μια δίοδος, που επιλέγουν αρκετοί στα πρώτα βήματα της επέκτασης τους στην Αγγλία, κάτι, που ερμην