Αναζήτηση

Οικονομική υποστήριξη λόγω κορονοϊού (COVID-19) στην Αγγλία

Στο παρόν άρθρο αναφέρουμε συνοπτικά πως θα ενισχυθούν οικονομικά οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς και οι υπάλληλοι (εργαζόμενοι υπο καθεστός μισθοδοσίας) λόγο των καταστάσεων που προκλήθηκαν από τον κορονοϊό.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι (συμπεριλαμβανομένου υπο συνεταιριστικής μορφής), μπορούν να διεκδικήσουν μια φορολογητέα επιχορήγηση αξίας 80% επί του τζίρου μέχρι το μέγιστο ποσό των £ 2.500 μηνιαίως για τους επόμενους 3 μήνες. Και οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

  • Να έχετε υποβάλει ήδη την φορολογική σας δήλωση για το 2018-19

  • Ασκείτε την εμπορική σας δραστηριότητα για το 2019-20

  • Σκοπεύετε να συνεχίσετε να ασκείτε την εμπορική σας δραστηριότητα και το 2020-21