Αναζήτηση

Επιχειρησιακό Σύστημα Επενδύσεων (EIS)

Το Επιχειρησιακό Σύστημα Επενδύσεων (EIS), αν εφαρμοστεί με σύνεση και στρατηγική, μπορεί να είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επενδύσει κάποιος τα χρήματά του.

Σε γενικές γραμμές, το EIS είναι ένα σύστημα επένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1994, παρέχοντας στους επενδυτές και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ένα είδος προνομίου - Προσέλκυση επενδυτών για τις εταιρείες και φορ-ελαφρύνσεις για τους επενδυτές, συν, την αποφυγή ενδεχόμενης μείωσης της αξίας του χρήματος λόγο πληθωρισμού.

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος επένδυσης ενέχει και κινδύνους. Ένας από αυτούς, είναι ότι το επενδυόμενο κεφάλαιο των επενδυτών δεν είναι και τόσο ασφαλές, σε σύγκριση με τον συνηθισμένο τρόπο επένδυσης - απόκτησης μετοχών. Όμως, αυτός είναι και ο κύριος στόχος του EIS - να γίνουν ελκυστικότερες οι λιγότερο ασφαλείς και μικρές επιχειρήσεις σχετικά με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.
ΜΕΡΟΣ I | EIS & Επενδυτές - κάποιες από τις βασικές πτυχές.