top of page
Αναζήτηση

Επιχειρησιακό Σύστημα Επενδύσεων (EIS) στην Αγγλία

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Το Επιχειρησιακό Σύστημα Επενδύσεων (EIS), αν εφαρμοστεί με σύνεση και στρατηγική, μπορεί να είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επενδύσει κάποιος τα χρήματά του.

Σε γενικές γραμμές, το EIS είναι ένα σύστημα επένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1994, παρέχοντας στους επενδυτές και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ένα είδος προνομίου - Προσέλκυση επενδυτών για τις εταιρείες και φορ-ελαφρύνσεις για τους επενδυτές, συν, την αποφυγή ενδεχόμενης μείωσης της αξίας του χρήματος λόγο πληθωρισμού.

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος επένδυσης ενέχει και κινδύνους. Ένας από αυτούς, είναι ότι το επενδυόμενο κεφάλαιο των επενδυτών δεν είναι και τόσο ασφαλές, σε σύγκριση με τον συνηθισμένο τρόπο επένδυσης - απόκτησης μετοχών. Όμως, αυτός είναι και ο κύριος στόχος του EIS - να γίνουν ελκυστικότερες οι λιγότερο ασφαλείς και μικρές επιχειρήσεις σχετικά με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.
ΜΕΡΟΣ I | EIS & Επενδυτές - κάποιες από τις βασικές πτυχές.

Όλες οι μετοχές πρέπει να καταβάλλονται πλήρως, όταν εκδίδονται. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επενδύσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογική ελάφρυνση βάσει του EIS και ο επενδυτής χάνει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα.

Οι μετοχές πρέπει να είναι κοινές μετοχές πλήρους κινδύνου, να μην είναι εξαγοράσιμες ή να έχουν προνομιακά δικαιώματα σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας.

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος είναι διαθέσιμη μόνο σε φυσικά πρόσωπα (εκτός ορισμένων περιπτώσεων) που έχουν αποκτήσει μετοχές μέσων EIS. Η φοροαπαλλαγή ανέρχεται στο 30% του κόστους των μετοχών. Σε περίπτωση που η εταιρεία χρεοκοπήσει, το ποσό της φοροαπαλλαγής που ένας επενδυτής μπορεί να απαιτήσει, ανεβαίνει στα 61,50%.

Η απαλλαγή μπορεί να ζητηθεί για μετοχές αξίας έως £ 1.000.000, άρα με μέγιστη μείωση φόρου σε ένα έτος να ανέρχεται στις £ 300.000.

Οι μετοχές πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, προσοχή! Αν ξεκίνησε η εταιρεία να είναι ενεργή (εμπορεύεται) μετά την έκδοση των μετοχών (δηλαδή όχι την ίδια μέρα-περίοδο), η προθεσμία είναι 3 έτη από την ημερομηνία αυτή και όχι την ημέρα αγοράς των μετοχών.

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μπορεί να ζητηθεί μόνο από άτομα που δεν «συνδέονται» με την εταιρεία. Για λεπτομέρειες αναζητήστε στο GOV.UK

Ο επενδυτής δεν μπορεί να διεκδικήσει φοροαπαλλαγή έως ότου η εταιρεία του αποστείλει ένα έντυπο EIS3, ή EIS5 εάν η επένδυση έγινε μέσω εταιρείας που είναι εγκεκριμένη στην διαχείριση του EIS. Μόλις ο επενδυτής λάβει ένα από τα παραπάνω έγγραφα, τότε η απαλλαγή μπορεί να ζητηθεί μέσω της φορολογικής δήλωσης (Self Assessment).

ΜΕΡΟΣ II | EIS & Εταιρεία - κάποιες από τις βασικές πτυχές.

Για να μπορούν οι επενδυτές να διεκδικούν και να διατηρούν φορολογικές ελαφρύνσεις στο πλαίσιο του EIS, η εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες.

Γενικά, η εταιρεία δεν μπορεί να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. Αυτό ισχύει και για τις θυγατρικές της, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

Οι εταιρεία απαγορεύεται να χρηματοδοτείται με κεφάλαια άνω των 5 εκατομμύρια λιρών συνολικά και εντός των 12 μήνες μέσω του EIS και λοιπών προγραμμάτων - SEIS και Venture Capital Trusts.

Τα χρήματα που αντλούνται από την έκδοση μετοχών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την πραγματοποίηση μιας υφιστάμενης εγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας είτε για την προετοιμασία της σχετικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έρευνα και την ανάπτυξη, με απώτερο σκοπό και πάλι την πραγματοποίηση της άνω εμπορικής δραστηριότητας. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε οι επενδυτές δεν θα δικαιούνται την φοροαπαλλαγή και οποιαδήποτε χορηγούμενη, θα αποσύρεται.

Οι συναλλαγές της εταιρείας πρέπει να διεξάγονται σε εμπορική βάση και με σκοπό την πραγματοποίηση κερδών. Οι περισσότερες συναλλαγές πληρούν τις προϋποθέσεις, ωστόσο, ορισμένες όχι. Οι συναλλαγές που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ονομάζονται «excluded activities» - Για περισσότερα αναζητήστε στο GOV.UK, όπου θα βρείτε και την σχετική λίστα.

Δεν υπάρχει απαίτηση, το να έχει η επιλέξιμη εταιρεία (προς επένδυση) την μόνιμη κατοικία της το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για μετοχές που εκδόθηκαν στις 6 Απριλίου 2011 και αργότερα, η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλ. VCM13030.

Το EIS διαχειρίζεται από το HMRC μέσω του SCEC. Ως εκ τούτου, η SCEC αποφασίζει εάν μια εταιρεία και η έκδοση μετοχών πληρούν τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει κατόπιν επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την μεριά της εταιρείας.


Ας δούμε 3 απλά σενάρια παρακάτω για να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργεί το EIS. Για την απλοποίηση του παραδείγματος, πήραμε μικρούς και στρογγυλεμένους αριθμούς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Commentaires


bottom of page