top of page
Αναζήτηση

Πως το όριο του αφορολόγητου νίκησε το συνάλλαγμα και έσωσε τους εισοδηματίες σε ευρώ

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Όταν έχουμε εισοδήματα και σε ξένο συνάλλαγμα, οι φόροι που καλούμαστε να πληρώσουμε δεν επηρεάζονται μόνο από το ποσο και το είδος του εισοδήματος αλλά και από το εκάστωτε συνάλλαγμα.

Σε αυτό το άρθρο, θα παραθέσουμε ένα απλοποιημένο παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η σχέση ΕΥΡΩ/ΛΙΡΑΣ και πως αυτό επηρέασε το αφορολόγητο του φορολογούμενου μέσα σε μία περίδο φορολογικής τριετίας.Όταν κάνουμε την φορολογική δήλωση (Self assessment tax return), οφείλουμε να δηλώσουμε όλα τα εισοδήματά μας, ακόμη και αυτά που έχουμε λάβει στο εξωτερικό, έστω κι αν αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί. Αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι ότι λαμβάνεται υπόψιν η όποια συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης (DTA) και εάν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, δινεται απαλλαγή για τους ήδη πληρωμένους φόρους.

Ωστόσο, αρκετές φορές τυχαίνει να μην έχουν πληρωθεί οι φόροι ή να έχουν πληρωθεί αλλά να υπάρχει μια διαφορά η οποία πρέπει να καλυφθεί, (στην προκειμένη περίπτωση, στην Αγγλία) άρα και σε διαφορετικό συνάλλαγμα.

Πριν τη δήλωση, προηγείται η μετατροπή του ξένου συναλλάγματος σε λίρα με βάση το επίσημο συνάλλαγμα που είναι αποδεκτο από το HMRC.

Γίνεται εύκολα λοιπόν αντιληπτό ότι σε μεγάλες διακυμάνσεις συναλλάγματος, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να πληρώσει είτε σχετικά περισσότερα, είτε λιγότερα για το ίδιο ακριβώς εισόδημα.

Για να γίνει πιο κατανοητό, ας δούμε παρακάτω ένα απλοποιημένο παράδειγμα με εικονικούς αριθμούς και συντελεστές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο παραπάνω παράδειγμα, είναι προφανές ότι το όριο του αφορολόγητου έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διασωθούν οι φορολογούμενοι από την υπερφορολόγηση λόγω της πτώσης της λίρας. Για την ακρίβεια, το αφορολόγητο ήταν τόσο υψηλό, που πλήρωσαν λιγότερο φόρο ακόμη και για υψηλότερα εισοδήματα, λόγω του συντελεστή συναλλάγματος.

Το συνολικό ποσό που εξοικονομήθηκε σε 3 χρόνια είναι £ 620. Εάν συγκρίνουμε και υπολογίσουμε μόνο τα έτη του μη αλλαγμένου επιπέδου, και με βάσει το φορολογικό έτος 2014/15, ο φορολογούμενος θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο κατά μόνο £ 25,09 συνολικά.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ποσό δεν είναι και τόσο μεγάλο για 3 χρόνια. Δεν είναι όμως έτσι για δύο κυρίως λόγους: Α) για τους χαμηλόμισθους μετράει η κάθε λίρα και Β) οι υψηλοί εισοδηματίες προφανώς θα πληρωναν ακόμη υψηλότερο φόρο. Επιπλέον, το ποσό είναι τόσο χαμηλό λόγω του 15% που καταβλήθηκε στη χώρα προέλευσης εισοδήματος, το οποίο στην περίπτωση του μηδέν (0), το ποσό θα ήταν £ 100,37.

Το παραπάνω παράδειγγμα βέβαια είναι υποκειμενικό, όταν μιλάμε για χώρες με υψηλότερο συντελεστή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια. Στο παράδειγμά μας, χρησιμοποιήσαμε το συντελεστή του 15%, καθώς έιναι πιο κοντά σε αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα.

Το άγνωστο αποτέλεσμα των πολιτικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το BREXIT μόνο επιδεινώνουν την κατάσταση της λίρας. Μένει να δούμε πόσο θα επιβαρυνθεί στο μέλλον η λίρα και κατά συνέπεια οι εισοδηματίες σε ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς η κρίση είναι οξεία πολιτική και όχι αυτού καθ’ εαυτού οικονομική, πιστεύεται ότι θα ξεπερσατεί σύντομα και χωρίς μεγάλες επιπτώσεις για τους εισοδηματίες ξένου νομίσματος.

Αναλυτικά για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος από το εξωτερικό, για τη δική σας περίπτωση, παρακαλούμε επισκευθείτε το GOV.UK ή συμβουλευτείτε ειδικούς. Εφιστούμε την προσοχή σας καθώς η διαδικασία δεν είναι πάντα και για όλες τις περιπτώσεις η ίδια με αυτή του παραπάνω παραδείγματος.

-

Μετάφραση / Επιμέλεια κειμένου, Αποστολία Νεστοράτο
© 2018 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page