Αναζήτηση

Πως το όριο του αφορολόγητου νίκησε το συνάλλαγμα και έσωσε τους εισοδηματίες σε ευρώ

Όταν έχουμε εισοδήματα και σε ξένο συνάλλαγμα, οι φόροι που καλούμαστε να πληρώσουμε δεν επηρεάζονται μόνο από το ποσο και το είδος του εισοδήματος αλλά και από το εκάστωτε συνάλλαγμα.

Σε αυτό το άρθρο, θα παραθέσουμε ένα απλοποιημένο παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η σχέση ΕΥΡΩ/ΛΙΡΑΣ και πως αυτό επηρέασε το αφορολόγητο του φορολογούμενου μέσα σε μία περίδο φορολογικής τριετίας.Όταν κάνουμε την φορολογική δήλωση (Self assessment tax return), οφείλουμε να δηλώσουμε όλα τα εισοδήματά μας, ακόμη και αυτά που έχουμε λάβει στο εξωτερικό, έστω κι αν αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί. Αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι ότι λαμβάνεται υπόψιν η όποια συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης (DTA) και εάν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, δινεται απαλλαγή για τους ήδη πληρωμένους φόρους.