Αναζήτηση

Φυσικό πρόσωπο & Εταιρεία στην Αγγλία - Φορολογία / Σύγκριση με πίνακες

Άλλοι θέλουν απλά να καταλάβουν αριθμητικά τις διαφορές και άλλοι πάλι για να επιλέξουν αν πρέπει να κάνουν έναρξη επιχείρησης στην Αγγλία ως εταιρεία ή ως φυσικό πρόσωπο (αυτοαπασχολούμενος). Όποιος κι αν είναι ο δικός σας λόγος, με αυτό το άρθρο θα βγάλετε σίγουρα κάποια γενικά συμπεράσματα τα οποία πιστεύουμε πως θα είναι αρκετά για να σας κατατοπίσουν.ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Όταν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, αναφερόμαστε σε άτομα που διαμένουν στην Αγγλία. Ένα φυσικό πρόσωπο που διαμένει έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορεί να έχει επιχείρηση ως φυσικό πρόσωπο στην Αγγλία, παρά μόνο μέσω εταιρείας.


Για να αποφύγουμε τα πολλά και αρκετές φορές δυσκατανόητα κείμενα, είπα