Αναζήτηση

Πως να αποτιμήσετε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση

Μπορεί να υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μέθοδοι υπολογισμού, δεν υπάρχει ωστόσο εκείνη η μέθοδος, την οποία θα μπορούσε να ονομάσει κάποιος ως την ιδανικότερη για όλες τις περιπτώσεις, διότι η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετική δομή, περιβάλλον, στρατηγική, κτλ..

Στο παρόν άρθρο, θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε συνοπτικά και όσο πιο απλοποιημένα γίνεται 4 από τις πιο γνωστές μεθόδους αξιολόγησης.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  1. Καθαρή Περιουσιακή Θέση (ΚΠΘ) Net Asset Value (NAV)

  2. Διαθέσιμα Κέρδη Πωλητή (ΔΚΠ) Seller's Discretionary Earnings (SDE)