top of page
Αναζήτηση

Εταιρικό δάνειο προς διευθυντή & μέτοχο - Director Loan

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Ο διευθυντής μιας εταιρείας στην Αγγλία, πολλές φορές τυχαίνει να έχει την ανάγκη να δανειστεί χρήματα από την εταιρεία την οποία διοικεί και συχνά είναι μέτοχος.

Θα ρίξουμε μια γενική ματιά στην δομή και τον μηχανισμό μια τέτοιας δανειοδότησης, πώς αυτό επηρεάζει τους συμμετέχοντες και την εταιρεία, καθώς και τί γενικά πρέπει να προσέχουν οι εμπλεκόμενοι.Με πολύ απλά λόγια, όταν κάποιος Διευθυντής (και ως επί των πλείστων μέτοχος) παίρνει χρήματα από την εταιρεία, τα οποία δεν προορίζονται για αποπληρωμή μισθού, μερισμάτων ή κάλυψης εξόδων της επιχείρησης, αυτό καταγράφεται ως δάνειο προς διευθυντή (Director Loan).

Συχνά πυκνά, οι διευθυντές έρχονται σε επαφή με θέματα έλλειψης ρευστού για την κάλυψη των όποιων προσωπικών τους αναγκών. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται ένα τέτοιο ζήτημα, οι διευθυντές στρέφονται προς την εταιρεία ώστε να καλύψουν αυτά τα έξοδα χρησιμοποιώντας το ρευστό της εταιρείας και κατά συνέπεια, προσμετρώντας το ως δάνειο.

Μέχρι πρίν μερικά χρόνια, αυτός ο μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων δεν ήταν νόμομος, ώσπου το Companies Act 2006 δέχτηκε τις απαραίτητες νομικές τροποποιήσεις και έχει πλέον έχει νομιμοποιηθεί.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε, πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να έχει φορολογικές επιπτώσεις. Σε αυτό παίζει ρόλο το ποσό του δανείου, η μορφή και ο χρόνος αποπληρωμής του. Περιττό να αναφερθεί, πως αυτόματα επηρεάζεται και η ρευστότητα της επιχείρησης για την κάλυψη των όποιων μελλοντικών της υποχρεώσεων - αναγκών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. Όταν το δάνειο δεν ξεπερνάει τις £10,000 προς τον διευθυντή και έχει αποπληρωθεί (χωρίς τόκους) εντός 9 μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους της εταιρείας, δεν υπάρχει καμία επιρροή στα φορολογικά και στις υποχρεώσεις.

2. Όταν το δάνειο δεν ξεπερνάει τις £10,000 προς τον διευθυντή και έχει αποπληρωθεί (με τόκους) εντός 9 μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους της εταιρείας, η εταιρεία πληρώνει φόρο για τον τόκο που έλαβε.

3. Όταν το δάνειο δεν ξεπερνάει τις 10,000 προς τον διευθυντή αλλά δεν έχει αποπληρωθεί εντός 9 μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους της εταιρείας, η εταιρεία φορολογείται με 32.5%.

Σημειωτέων: Κατόπιν εκπρόθεσμης επιστροφής δανείου, επιστρέφεται και ο φόρος, όχι όμως τυχών ληφθέντες τόκοι.

Σε περίπτωση παραγραφής, υπάρχει και η υποχρέωση της πληρωμής των κοινωνικών ασφαλίσεων κλάσης 1Α και ο λήπτης (Διευθυντής) οφείλει να δηλώσει το παραγραφόμενο δάνειο στην φορολογική του δήλωση, πληρώνοντας και το αντίστοιχο φόρο εισοδήματος.

4. Όταν το δάνειο ξεπερνάει τις 10,000 προς τον διευθυντή οποιαδήποτε στιγμή του έτους, η εταιρεία πρέπει να το διαχειριστεί ως Παροχή σε Είδος (όταν δεν γίνεται χρέωση τόκων άνω του επίσημου ορίου ή και καθόλου), να αφαιρέσει τις ασφαλιστικές συνεισφορές κλάσης 1 και τέλος, ο Διευθυντής οφείλει να το δηλώσει στην φορολογική του δήλωση. Η χρηματική επιβάρυνση μιας τέτοια περίπτωσης, εξαρτάται πάντα από τους εκάστοτε συντελεστές και οι οποίοι βέβαια επηρεάζονται από την φορολογική κλίμακα του φορολογούμενου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ περίπτωσης 4.

Δάνειο £ 20,000 για 6 μήνες από την εταιρεία χωρίς τόκο:

Η παροχή σε είδος υπολογίζεται σε 2.5% (βάση έτους 2017/18) x £ 20,000 = £ 500. Δεδομένου ότι το δάνειο είναι μόνο για 6 μήνες, τότε αυτό πρέπει να είναι χρονικά κατανεμημένο, δηλαδή £ 500 x 6/12 = £ 250.

Το εισόδημα αυτό φορολογείται όπως είπαμε με βάση την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκει ο φορολογούμενος. Οι κλίμακες αυτές είναι:

➤ Βασικός συντελεστής (20%) - Ο φόρος σε αυτήν την περίπτωση θα είναι £ 50

➤ Υψηλός συντελεστής (40%) - Ο φόρος σε αυτήν την περίπτωση θα είναι £ 100

➤ Πρόσθετος συντελεστή (45%) - Ο φόρος σε αυτήν την περίπτωση θα είναι £ 112,5

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθεί, πως για δάνεια άνω των £ 10.000 θα πρέπει να υπάρχει επίσημη έγκριση και απόφαση από τους μετόχους, ακόμα κι αν υπάρχει μόνο ένας μέτοχος και ο ίδιος κατέχει και την θέση του διευθυντή.

Σε κάθε περίπτωση, η καταγραφή των οικονομικών κινήσεων (δανείων) είναι νόμιμη υποχρέωση του διευθυντή.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - "Bed & Breakfasting"

Η κυβέρνηση, εδώ και καιρό, εισήγαγε μέτρα με ακοπό να σταματήσουν οι διευθυντές να διαχειρίζονται τα δάνεια με μεθόδους που τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τη φορολόγηση. Και μία τέτοια μέθοδος, είναι η μέθοδος "bed & breakfasting".

Η μέθοδος "bed & breakfasting" υφίσταται όταν οι διευθυντές επιστρέφουν το δάνειο λίγο πριν την λήξη του οικονομικού έτους, για να το ξαναπάρουν πίσω αμέσως μόλις μπει η νέα χρονιά, κάτι, που ουσιαστικά σημαίνει πως δεν υπάρχει η πρόθεση αποπληρωμής του δανείου, απολαμβάνοντας έτσι την μη φορολόγηση των κεφαλαίων αυτών επ' αόριστο.

Ο νόμος του κράτους: Όταν ένα δάνειο υπερβαίνει τις £ 10,000, κανένα επιπλέον ποσό πέραν αυτού δεν μπορεί να επαναντληθεί (εφ' όσων έχει επιστραφεί) εντός 30 ημερών, διότι στην περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο διευθυντής δεν σκοπεύει να αποπληρώσει τα χρήματα και έτσι, το ποσό άνω των £ 10.000 θα φορολογηθεί αυτομάτως.

Τέλος, αρκετές φορές τυχαίνει η εταιρεία να είναι εκείνη που έχει ανάγκη από ρευστό. Και εδώ, τα πράγματα είναι λίγο πιό απλά:

  1. Αν δεν χρεώθηκε τόκος, η εταιρεία απλά οφείλει να ξεχρεώσει κατόπιν απαίτησης.

  2. Αν χρεώθηκε τόκος, το κόστος μετράται ως έξοδο για την εταιρεία και έσοδο για τον δανειστή, το οποίο πρέπει να αναφερθεί και στην φορολογική του δήλωση.

Επίσης, όταν η εταιρεία αποπληρώνει τους τόκους στον διευθυντή, οφείλει να κάνει και παρακρατήσεις φόρου της τάξης του 20%, το οποίο θα αποδίδει στο HMRC κάθε τρίμηνο κατόπιν υποβολής της φόρμας CT61.

Μετάφραση / Επιμέλεια κειμένου, Αποστολία Νεστοράτου.
© 2019 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page