Αναζήτηση

Εταιρικό δάνειο προς διευθυντή & μέτοχο - Director Loan

Ο διευθυντής μιας εταιρείας στην Αγγλία, πολλές φορές τυχαίνει να έχει την ανάγκη να δανειστεί χρήματα από την εταιρεία την οποία διοικεί και συχνά είναι μέτοχος.

Θα ρίξουμε μια γενική ματιά στην δομή και τον μηχανισμό μια τέτοιας δανειοδότησης, πώς αυτό επηρεάζει τους συμμετέχοντες και την εταιρεία, καθώς και τί γενικά πρέπει να προσέχουν οι εμπλεκόμενοι.Με πολύ απλά λόγια, όταν κάποιος Διευθυντής (και ως επί των πλείστων μέτοχος) παίρνει χρήματα από την εταιρεία, τα οποία δεν προορίζονται για αποπληρωμή μισθού, μερισμάτων ή κάλυψης εξόδων της επιχείρησης, αυτό καταγράφεται ως δάνειο προς διευθυντή (Director Loan).

Συχνά πυκνά, οι διευθυντές έρχονται σε επαφή με θέματα έλλειψης ρευστού για την κάλυψη των όποιων προσωπικών τους αναγκών. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται ένα τέτοιο ζήτημα, οι διευθυντές στρέφονται προς την εταιρεία ώστε να καλύψουν αυτά τα έξοδα χρησιμοποιώντας το ρευστό της εταιρείας και κατά συνέπεια, προσμετρώντας το ως δάνειο.