top of page
Αναζήτηση

Πώς να αξιολογείτε τις αποδόσεις των επενδύσεων μέσω ROI, IRR και NPV


Πώς να αξιολογείτε τις αποδόσεις των επενδύσεων μέσω ROI, IRR και NPV

Η συνετή επένδυση προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης των πιθανών αποδόσεων των επενδύσεών σας. Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την αξιολόγηση των αποδόσεων των επενδύσεων: Η Επιστροφή Επί της Επένδυσης (ROI), ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) και η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV).Επιστροφή Επί της Επένδυσης (ROI)


Ο δείκτης ROI είναι μια απλή μέθοδος για τη μέτρηση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης. Είναι εύκολο να υπολογιστεί και παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που αντιπροσωπεύει την απόδοσή σας. Ο τύπος του ROI είναι ο εξής:


Πώς να αξιολογείτε τις αποδόσεις των επενδύσεων μέσω ROI, IRR και NPV

Ας δούμε αυτό με ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε 10.000 λίρες σε μετοχές και μετά από ένα χρόνο η επένδυσή σας έχει αυξηθεί σε 12.000 λίρες. Μπορείτε να υπολογίσετε την απόδοση των επενδύσεών σας ως εξής:


ROI = [(£12.000 - £10.000) / $10.000] ×100 = 20%


Αυτό σημαίνει ότι η επένδυσή σας απέφερε απόδοση 20% κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το κατά πόσο είναι βιώσιμο και αποδεκτό, το εξετάζετε βάση ολιστικής προσέγγισης της στρατηγικής σας - Ποιος είναι ο στόχος μακροπρόθεσμα, σύγκριση απόδοσης με εναλλακτικές επενδύσεις, κτλ.
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR)


Ο δείκτης IRR είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση της δυνητικής κερδοφορίας έργων ή μακροπρόθεσμων επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος. Ο υπολογισμός του IRR με το χέρι μπορεί να είναι πολύπλοκος, γι' αυτό συνήθως γίνεται με τη χρήση χρηματοοικονομικού λογισμικού ή αριθμομηχανών. Ωστόσο, θα δώσουμε ένα απλουστευμένο παράδειγμα για ουσιαστικη κατανόηση.


Ο τύπος για τον IRR είναι ο εξής:


Πώς να αξιολογείτε τις αποδόσεις των επενδύσεων μέσω ROI, IRR και NPV

  • Το CFt αντιπροσωπεύει την ταμειακή ροή κατά την περίοδο t.

  • n είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων.

  • IRR είναι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης που θέλουμε να βρούμε.


Στην εξίσωση αυτή, το t αντιπροσωπεύει κάθε μεμονωμένη περίοδο από το 0 έως το n και το CFt αντιπροσωπεύει την ταμειακή ροή που σχετίζεται με κάθε περίοδο. Με την επίλυση του IRR, βρίσκετε το προεξοφλητικό επιτόκιο με το οποίο το άθροισμα των παρουσών αξιών όλων των ταμειακών ροών ισούται με μηδέν. Αυτό είναι το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο αντιπροσωπεύει το ποσοστό απόδοσης σε μια σειρά ταμειακών ροών που συμβαίνουν σε διαφορετικές περιόδους.


Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε 50.000 λίρες σε ένα έργο σήμερα και περιμένετε να λάβετε τις ακόλουθες ταμειακές ροές κατά τα επόμενα πέντε έτη: 10.000 λίρες το έτος 1, 12.000 λίρες το έτος 2, 15.000 λίρες το έτος 3, 18.000 λίρες το έτος 4 και 25.000 λίρες το έτος 5. Για να υπολογίσετε τον IRR, θα πρέπει να βρείτε το προεξοφλητικό επιτόκιο (r) με το οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV ή ΚΠΑ) αυτών των ταμειακών ροών ισούται με μηδέν.


Δείτε μια απλοποιημένη προσέγγιση του χειρόγραφου υπολογισμού:


  1. Ξεκινήστε με μια αρχική εικασία (ή επιστημονική μέθοδο εκτίμησης) για το προεξοφλητικό επιτόκιο (r). Για την απλούστευση του παραδείγματός μας, ας ξεκινήσουμε με εικασία του 10%.

  2. Υπολογίστε την ΚΠΑ των ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας αυτή την αρχική εκτίμηση: NPV = {[(£10.000)/(1+0,10)^1] + [(£12.000)/(1+0,10)^2] + [(£15.000)/(1+0,10)^3] + [(£18.000)/(1+0,10)^4] + [(£25.000)/(1+0,10)^5]} - £50,000

  3. Ελέγξτε αν η ΚΠΑ είναι κοντά στο μηδέν. Εάν δεν είναι, προσαρμόστε το προεξοφλητικό επιτόκιο (r) και επαναλάβετε τον υπολογισμό μέχρι να βρείτε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που να κάνει την ΚΠΑ όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε ότι ο πιο εύκολος και επαγγελματικός τρόπος υπολογισμού είναι η χρήση λογισμικού (π.χ. excel).

Σε αυτό το παράδειγμα, μετά από αρκετές επαναλήψεις, διαπιστώνεται ότι ο IRR είναι περίπου 15,256%. Αυτός το 15,256% υποδηλώνει ότι η επένδυσή σας αναμένεται να αποφέρει απόδοση περίπου 15,256% κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική αξία του χρήματος.
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ ή NPV)


Ο δείκτης ΚΠΑ είναι ανεκτίμητη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς υπολογίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Ο τύπος για την ΚΠΑ είναι:


Πώς να αξιολογείτε τις αποδόσεις των επενδύσεων μέσω ROI, IRR και NPV

Ας πούμε ότι σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα. Αναμένετε να λαμβάνετε 5.000 λίρες ετησίως για δέκα χρόνια, με αρχική επένδυση 30.000 λίρες. Αν υποθέσουμε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο (r) 5%, η ΚΠΑ θα είναι:


ΚΠΑ = {[(5000)/(1+0.05)^1] + [(5000)/(1+0.05)^2] + [(5000)/(1+0.05)^3] + [(5000)/(1+0.05)^4] + [(5000)/(1+0.05)^5] + [(5000)/(1+0.05)^6] + [(5000)/(1+0.05)^7] + [(5000)/(1+0.05)^8] + [(5000)/(1+0.05)^9] + [(5000)/(1+0.05)^10]} - £30,000 = £8,608.7 (στρογγυλοποιημένα προς τα πάνω).


Μετά τον υπολογισμό της παραπάνω εξίσωσης, διαπιστώνεται ότι η ΚΠΑ είναι 8.608,7 λίρες Αγγλίας. Μια θετική ΚΠΑ, όπως σε αυτή την περίπτωση, υποδηλώνει ότι η επένδυση αναμένεται να αποφέρει κέρδος αφού ληφθεί υπόψη η χρονική αξία του χρήματος.
Εν κατακλείδι


Αυτές οι τρεις μέθοδοι - ROI, IRR και NPV - παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων. Ο ROI προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για τη μέτρηση των αποδόσεων, ο IRR λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και το NPV υπολογίζει την κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, μπορείτε να λαμβάνετε πιο ορθές επενδυτικές αποφάσεις και να αναπτύσσετε την επιχείρησή σας.


Να θυμάστε ότι η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τη συγκεκριμένη επένδυση και τους οικονομικούς σας στόχους.


 
© 2023 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page