top of page
Αναζήτηση

Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα του HMRC

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021Οι κυρώσεις - πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν για πολλούς λόγους. Μερικοί εκ των οποίων είναι:

- Εκπρόθεσμη υποβολή διάφορων εγγράφων
- Λανθασμένοι υπολογισμοί φόρου
- Λανθασμένες αιτήσεις για επιστροφή φόρου
- Ψευδής δηλώσεις
- Μη ενημέρωση του HMRC επί σημαντικών φορολογικών και λογιστικών 
 ζητημάτων

Οι άνω αιτίες είναι οι πιο βασικές βέβαια. Στην λίστα μπορεί να προστεθούν και άλλοι σημαντικοί λόγοι για πιο ειδικές περιπτώσεις.


Αρχικά καλό είναι να γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εκπρόσωπο (Agent), πως την ευθύνη για την ορθή παρουσίαση των όποιων στοιχείων, φέρει πάντα ο εκάστοτε υπόχρεως (π.χ. φορολογούμενος, διευθυντής εταιρείας, κτλ.). Και ο έλεγχος από το HMRC μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.


Τα πρόστιμα για καθυστερημένες υποβολές ή πληρωμές διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Και οι περιπτώσεις στο παρών άρθρο έχουν να κάνουν:


 

Σχετικά με φορολογικές δηλώσεις


Αν είστε υπόχρεος να κάνετε δήλωση, η προθεσμία εγγραφής είναι 5 Οκτωβρίου και η προθεσμία υποβολής 31 Ιανουαρίου κάθε έτος. Εντός της σχετικής προθεσμία θα πρέπει να γίνει τόσο η πληρωμή φόρου, όσο και τυχών προκαταβολές σε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να πληρωθεί έως 31 Ιουλίου.


Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί έγκαιρα η φορολογική δήλωση, πολύ πιθανόν να επιβληθεί πρόστιμο για καθυστερημένη υποβολή της τάξης των £100.


Αναλυτικά για τις καθυστερήσεις και πρόστιμα δείτε τον παρακάτω πίνακα:


Υπολογίστε το πρόστιμο σας online εδώ
Σχετικά με μισθολόγια


Από τις 6 Απριλίου του 2015 έχουν εδραιωθεί πρόστιμα σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων υποβολών μισθολογίου για επιχειρήσεις με κάτων των 50 υπαλλήλων. Για άνω των 50, οι σχετικοί κανονισμοί έχουν εδραιωθεί τον Οκτώβριο του 2014.


Μιλώντας λοιπόν για υποβολές των μισθολογίων, αναφερόμαστε στην υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει σε πραγματικό χρόνο στο HMRC τις πληρωμές που έχει κάνει. Η σχετική υποβολή πρέπει να γίνει πριν ή το αργότερο την ημέρα της υποβολής του μισθού.


Σύμφωνα με τους κανονισμούς Real Time Information (RTI), πρέπει να υποβληθεί μια Υποβολή Πλήρους Πληρωμής (FPS) στο HMRC πριν ή την ημέρα της πληρωμής του μισθού. Μια Περίληψη Πληρωμών Εργοδότη (EPS) πραγματοποιείται κάθε μήνα για τυχόν περιπτώσεις αναπροσαρμογών - ειδικών περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα επίδομα ασθενείας ή μητρότητας.


Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλονται κυρώσεις, πλην της πρώτης φοράς η οποία είναι επιστρεπτέα (αποδεκτή). Και τα πρόστιμα είναι όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Εάν η υποβολή είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών, το HMRC ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον πρόστιμο 5% του φόρου και της εθνικής ασφάλισης που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί.
Σχετικά με ΦΠΑ


Συνήθως υποβάλλεται το ΦΠΑ κάθε 3 μήνες. Αυτή η χρονική περίοδος είναι γνωστή και ως «λογιστική περίοδος» τριμήνου και η προθεσμία υποβολής είναι 7 ημέρες μετά την περίοδο αυτή.


Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • τις συνολικές πωλήσεις και αγορές

  • το οφειλόμενο ποσό του ΦΠΑ

  • το ποσό του ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί

  • την επιστροφή ΦΠΑ


Η δήλωση ΦΠΑ είναι υποχρεωτική ακόμη και αν δεν έχετε ΦΠΑ για πληρωμή ή ανάκτηση.


Αν η εταιρεία κλείνει, πρέπει να υποβάλετε και μια τελική δήλωση, όταν αιτείστε για διαγραφή από τα μητρώα του ΦΠΑ.


Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ("default"), αν η επιχείρηση είχε τζίρο άνω των £150,000, την πρώτη φορά η επιχείρηση απλά ενημερώνετε πως πρέπει τους επόμενους 12 μήνες να υποβάλει την περιοδική του ΦΠΑ και να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό (αν υφίσταται).


Αν η επιχείρηση είχε τζίρο κάτων των £150,000, απλά στέλνεται ένα γράμμα αναφέροντας πως έχει καθυστερηθεί η υποβολή και η πληρωμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζεται ότι ισχύει στην περίπτωση των £150,000 και άνω.


Για αναλυτικότερη καθοδήγηση, δείτε τον παρακάτω πίνακα.


Να θυμάστε πάντα ότι το HMRC μπορεί να σας χρεώσει ποινή (μεταξύ 15% και 100% του οφειλόμενου ποσού) εάν η υποβολή ΦΠΑ είναι ανακριβής.
Σχετικά με τον κατασκευαστικό κλάδο - CIS (Construction Industry Scheme)

Πρέπει να ενημερώνετε το HMRC κάθε μήνα για τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει σε υπεργολάβους μέσω της μηνιαίας ηλεκτρονικής υποβολής.


Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας:

  • την ηλεκτρονική υπηρεσία HMRC CIS

  • κάποιο εμπορικό λογισμικό CIS

Κατά την δήλωση, πρέπει να αναφέρεται ότι οι υπεργολάβοι που αναφέρονται δεν είναι υπάλληλοι.


Η προθεσμία είναι 19η ημέρα κάθε μήνα μετά τον τελευταίο φορολογικό μήνα.


Παράδειγμα

Αν κάνετε δήλωση για τον φορολογικό μήνα 6 Μαΐου με 5 Ιουνίου, θα πρέπει η υποβολή να ληφθεί από το  HMRC έως τις 19 Ιουνίου.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για καθυστερημένες υποβολές.


Για υποβολές με μεγαλύτερη καθυστέρηση, ενδέχεται να σας επιβληθεί πρόσθετη ποινή έως και £3,000 ή 100% των CIS κρατήσεων (όποιο είναι μεγαλύτερο).
Σχετικά με τον εταιρικό φόρο (CT600)


Η προθεσμία για τη φορολογική δήλωση μιας εταιρείας είναι 12 μήνες μετά το τέλος της λογιστικής περιόδου που καλύπτει. Εάν υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο.


Η προθεσμία πληρωμής φόρου είναι ξεχωριστή. Συνήθως είναι 9 μήνες και μία ημέρα μετά το τέλος της λογιστικής περιόδου.


Η λογιστική περίοδος είναι συνήθως η αρχή του επόμενου μήνα της σύστασης μιας εταιρείας με το τέλος του μήνα της σύστασης της εταιρείας. Για παράδειγμα αν η εταιρεία έχει συσταθεί στις 12 Νοεμβρίου, η λογιστική περίοδος της είναι 1 Δεκεμβρίου με 30 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

Η μέγιστη ποινή για κάθε τύπο παραπτώματος


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ποινή θα είναι μικρότερη αν ενημερωθεί το HMRC απο εσάς για το λάθος προτού το ανακαλύψει - αυτό είναι γνωστό ως «unprompted disclosure» ή απλά, χωρίς προτροπή. Εάν το HMRC έχει ανακαλύψει από μόνο του το σφάλμα ή εάν έχει ενημερωθεί επειδή επρόκειτο να μαθευτεί σε κάθε περίπτωση, αυτό ονομάζεται «prompted disclosure» ή απλά, με προτροπή.


Δείτε τον πίνακα με τα πρόστιμα παρακάτω για την κάθε περίπτωση.


Σε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν συμφωνεί με την εκάστοτε απόφαση του HMRC, μπορεί εύκολα να εισακουστεί ενημερώνοντας το σχετικό τμήμα ή υποβάλλοντας ένσταση. Αναλυτικά για τις διαδικασίες αυτές μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.


© 2020 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Yorumlar


bottom of page