Αναζήτηση

Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα του HMRCΟι κυρώσεις - πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν για πολλούς λόγους. Μερικοί εκ των οποίων είναι:

- Εκπρόθεσμη υποβολή διάφορων εγγράφων
- Λανθασμένοι υπολογισμοί φόρου
- Λανθασμένες αιτήσεις για επιστροφή φόρου
- Ψευδής δηλώσεις
- Μη ενημέρωση του HMRC επί σημαντικών φορολογικών και λογιστικών 
 ζητημάτων

Οι άνω αιτίες είναι οι πιο βασικές βέβαια. Στην λίστα μπορεί να προστεθούν και άλλοι σημαντικοί λόγοι για πιο ειδικές περιπτώσεις.Αρχικά καλό είναι να γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εκπρόσωπο (Agent), πως την ευθύνη για την ορθή παρουσίαση των όποιων στοιχείων, φέρει πάντα ο εκάστοτε υπόχρεως (π.χ. φορολογούμενος, διευθυντής εταιρείας, κτλ.). Και ο έλεγχος από το HMRC μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.


Τα πρόστιμα για καθυστερημένες υποβολές ή πληρωμές διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Και οι περιπτώσεις στο παρών άρθρο έχουν να κάνουν: