Αναζήτηση

Εργαλεία και αριθμομηχανές του HMRC
Χρησιμοποιήστε τα γνήσια εργαλεία και τις αριθμομηχανές του HMRC για να υπολογίσετε διάφορους φόρους, καταστάσεις και δασμούς.


  1. Income Tax (Φόρος εισοδήματος)

  2. PAYE (Μισθολόγιο)

  3. Self employed (Αυτοαπασχόληση)

  4. National Insurance (Κοινωνικές Ασφαλίσεις)

  5. Tax credits (Επιστροφές φόρου)

  6. Self Assessment (Φορολογική δήλωση)