Αναζήτηση

Τι είναι Invoice (Τιμολόγιο) και τι πληροφορίες πρέπει να περιέχει.

Ενημερώθηκε: Απρ 14


Ένα τιμολόγιο είναι είναι ένα εμπορικό έγγραφο που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή για μια συναλλαγή που γίνετε και αναφέρει τα προϊόντα, τις ποσότητες και τιμές που έχουν συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονική.

Σημαντικό: Αρκετές φορές, την υποχρέωση αυτή (της έκδοσης τιμολογίου) την αναλαμβάνει αυτός ο οποίος λαμβάνει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα. Αυτή η μέθοδος λέγετε "Αυτο-τιμολόγησης" (Self-billing). Προσοχή όμως! Για να είναι έγκυρο το τιμολόγιο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια διμερής συμφωνία, όπου σε γενικές γραμμές ο πάροχος υπηρεσιών ή προϊόντων, αποδέχεται αυτήν την μέθοδο και όλους τους συναφείς κανονισμούς που την διέπουν.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα Cloud λογισμικά και εφαρμογές τιμολόγησης