Αναζήτηση

Το ΦΠΑ (VAT) στην Αγγλία - Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε

Το Value Added Tax (VAT) ή Ελληνικά "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" (ΦΠΑ), είναι ένα είδος έμμεσου φόρου που προστίθεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις.

Μια επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του VAT, εάν ο Φορολογικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ είναι πάνω από £85.000 ή αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το όριο τις επόμενες 30 ημέρες. Όμως, μπορεί να εγγραφεί και οικειοθελώς, αν αυτό εξυπηρετεί την στρατηγική της.Το σχετικό άρθρο δεν λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές σχετικές με το BREXIT. Για να διαβάσετε για τις αλλαγές του ΦΠΑ μετά το BREXIT δείτε εδώ.ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ