top of page
Αναζήτηση

Το ΦΠΑ (VAT) στην Αγγλία - Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε

Έγινε ενημέρωση: 14 Απρ

Το Value Added Tax (VAT) ή Ελληνικά "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" (ΦΠΑ), είναι ένα είδος έμμεσου φόρου που προστίθεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις.

Μια επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του VAT, εάν ο Φορολογικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ είναι πάνω από £90.000 ή αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το όριο τις επόμενες 30 ημέρες. Όμως, μπορεί να εγγραφεί και οικειοθελώς, αν αυτό εξυπηρετεί την στρατηγική της.Το σχετικό άρθρο δεν λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές σχετικές με το BREXIT. Για να διαβάσετε για τις αλλαγές του ΦΠΑ μετά το BREXIT δείτε εδώ.ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα VAT, κάθε φορά που πωλείτε αγαθά ή υπηρεσίες, πρέπει να χρεώνετε και το ανάλογο ποσοστό του έμμεσου αυτού φόρου (σήμερα 20% για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες - Για όλες τις κατηγορίες και ποσοστά πατήστε εδώ). Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, μπορείτε να επιλέξετε να μην εγγραφείτε, αν η επιχείρησή σας πληροί όλα τα κριτήρια αυτής της επιλογής (πέραν από το κατώτατο όριο των £ 90.000).

Μπορείτε να εγγραφείτε στο VAT είτε συμπληρώνοντας μια έντυπη μορφή αίτησης είτε ηλεκτρονικά. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε και έναν λογιστή να το κάνει για λογαριασμό σας.

Επιλέγοντας την εγγραφή, ενώ περιμένετε το VAT αριθμό σας, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι έχετε μια μεταβατική περίοδο. Μια μεταβατική περίοδος, είναι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και της ημερομηνίας λήψης του VAT αριθμού σας. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε, διότι δεν μπορείτε να χρεώνετε ή να εμφανίζετε VAT στο τιμολόγιό σας, ενώ βρίσκεστε σε αυτήν την περίοδο, αν και εξακολουθείτε να έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε VAT για την περίοδο αυτή.

Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των χρεώσεων της μεταβατικής περιόδου, το HMRC συμβουλεύει:

"Θα πρέπει να αυξήσετε τις τιμές σας για να το αντισταθμίσετε στο μέλλον (όταν λάβετε τον αριθμό VAT) και να ενημερώσετε τους πελάτες γι' αυτό. Μόλις λάβετε το VAT αριθμό σας, μπορείτε να εκδώσετε εκ νέου τα τιμολόγια, αναφέροντας πλέον και το VAT αναλυτικά".


 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ VAT

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ του βασικού μηχανισμού VAT:

  • Η επιχείρησή σας πωλεί αγαθά για £20 + £4 (ΦΠΑ 20% (αποκαλούμενος και output tax)) = £24.

  • Η επιχείρησή σας αγοράζει αγαθά για £5 + £1 (ΦΠΑ 20% (αποκαλούμενος και input tax)) = £6.

Όταν έρθει η ώρα να κάνετε κατάθεση του VAT σας, ο υπολογισμός είναι εξής:


Output Tax - Input Tax = £4 - £1 = £3 η επιχείρηση σας οφείλει στο HMRC.

Αν μια επιχείρηση έχει χαμηλό κύκλο εργασιών, μπορεί να εγγραφεί στο VAT Flat Rate Scheme (γνωστό και ως VAT FRS). Κατά κάποιο τρόπο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η επιχείρηση μπορεί να κάνει ακόμη και κέρδος, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, αν και ο βασικός σκοπός του είναι η απλοποίηση των υπολογισμών. Προσοχή όμως! Υπάρχουν πολλοί τομείς αυτού του συστήματος που μπορεί να σας παραπλανήσουν. Γι' αυτό είναι άκρως αναγκαίο να αναζητήσετε συμβουλές από ειδικούς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ βασικού VAT έναντι του FRS VAT

A) "ΒΑΣΙΚΟ IT Business Ltd" πωλεί £10,000 + 20% VAT. Οι ακαθάριστες πωλήσεις της είναι £10,000 + £2,000 (20% βασικό VAT) = £12,000. Το ποσό που οφείλει η επιχείρηση στο HMRC είναι £2,000.

B) "FRS IT Business Ltd" έχει flat rate της τάξης του14.5%. Οι ακαθάριστες πωλήσεις της είναι ίδιες (£12,000). Χρησιμοποιώντας το Flat Rate του 14,5% επί των ακαθάριστων πωλήσεών του, το ποσό που η επιχείρηση οφείλει στo HMRC είναι £1,740 (14,5% £ 12,000).

Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει ότι η χρήση του FRS μπορεί να είναι ωφέλιμη για £260 (£2,000 - £1,740). Όμως, αν η επιχείρησή σας έχει μεγάλο ποσό δαπανών, το FRS καθεστώς ενδέχεται να μην είναι καθόλου κατάλληλο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε να διεκδικήσετε το VAT στα καθημερινά έξοδα αγορών σας (αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για αγορές κεφαλαίων άνω των £2,000).

Ωστόσο, δεν είναι πάντα όλα τόσο απλά και ξεκάθαρα όπως φαίνονται στα άνω παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετά παραπλανητικά και δυσκατανόητα σημεία, τόσο θεσμικής, όσο και τεχνικής φύσης, όταν έρχεται η ώρα υπολογισμού ιδιαίτερων περιπτώσεων και πολύπλοκων εμπορικών συναλλαγών. Έτσι, είναι πέρα από απλά απαραίτητο να αναζητήσετε επαγγελματική συμβουλή και καθοδήγηση για την δική σας περίπτωση συγκεκριμένα.

Ποιος και πότε απαιτείται να εγγραφεί στα μητρώα του VAT.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αν ο φορολογικός κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας είναι μεγαλύτερος από τo κατώτατο όριο εγγραφής VAT ή αναμένετε να ξεπεράσετε αυτό το όριο τις επόμενες 30 ημέρες, θα πρέπει να εγγραφείτε στο VAT. Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί και οικειοθελώς, αν και συνήθως δεν προτιμάται αυτή η εκδοχή, από την άποψη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

Πρέπει να εξετάσετε την εγγραφή στο VAT με βάση και άλλων στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας σχετίζεται με:

- Εισαγωγές και Εξαγωγές

- Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services)

- Αγαθά και Υπηρεσίες με VAT απαλλαγή (Exempt goods and service)

 

Εισαγωγές και Εξαγωγές

Παρά το γεγονός ότι η εγγραφή στο VAT δεν είναι υποχρεωτική όταν μια επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της μη εγγραφής, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις χώρες της ΕΕ απαιτούν τον αριθμό VAT, προκειμένου να προμηθεύσουν τα αγαθά τους. Και αυτό είναι ένα κοινό προβληματικό σημείο των μικρών επιχειρήσεων κατά τις συναλλαγές με τις χώρες της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει, κυρίως επειδή τα όρια εγγραφής στο VAT σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερα από ό, τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες επιχειρήσεις, είτε δεν είναι ενήμερες ή δεν κατανοούν πλήρως τους κανονισμούς του VAT.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν μια αμφίβολη απόφαση - "να εγγραφεί κανείς ή να μην εγγραφεί στο VAT". Η εγγραφή στο VAT διευκολύνει τη συνεργασία με τους εταίρους, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και λιγότερο κερδοφόρο στις συναλλαγές, εάν η επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό καθαρού κέρδους. Ωστόσο, εάν οι πελάτες της μικρής επιχείρησης είναι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο VAT, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά εάν οι πελάτες είναι τελικοί καταναλωτές και χωρίς VAT αριθμό, τότε είναι, επειδή δεν μπορούν να διεκδικήσουν πίσω το πληρωμένο VAT.

Από νομικής απόψεως, δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο VAT, αν όπως είπαμε η επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια της μη-εγγραφής. Έτσι, τεχνικά, εάν μια επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη και εισάγει αγαθά (π.χ. από την Ελλάδα) τα οποία συμπεριλαμβάνουν και το VAT, ολόκληρο το ποσό μπορεί να καταγραφεί και ως κόστος αγαθών. Επομένως, μια από τις επιλογές για να παραμείνει μια επιχείρηση μη εγγεγραμμένη στα μητρώα VAT και να μπορεί να εισάγει, είναι να ζητηθεί από τον προμηθευτή να χρεώνει και το VAT επί των αγαθών, όπως θα έκανε και με τον εγχώριο τελικό καταναλωτή - πελάτη του.

Ο τόπος παροχής (place of supply) είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος των κανονισμών του VAT. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές με οποιαδήποτε χώρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλη την απαραίτητη έρευνα και έχετε κατανοήσει τους κανονισμούς του VAT της χώρας (ή της κοινότητας) στην οποία σχεδιάζετε να πουλάτε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σας!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσον αφορά το αν πρέπει ή όχι να εγγραφείτε στα μητρώα του VAT, δεν είναι πάντα το βασικότερο ζήτημα που πρέπει να σας απασχολεί. Προκειμένου να έχετε το μέγιστο περιθώριο καθαρού κέρδους, πρέπει να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η συνολική τιμή, το συνάλλαγμα και οι τραπεζικές προμήθειες, οι οποίες μπορούν να σας δώσουν πολύ διαφορετικά αριθμητικά αποτελέσματα, στο τέλος της ημέρας. Μιλήστε με τον λογιστή ή τον οικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερα.

Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services)

Όταν πουλάτε Ψηφιακές Υπηρεσίες, υπάρχουν επιπλέον και λίγο διαφορετικοί κανόνες σχετικά με το πότε, πώς και πού να εγγραφείτε.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τον τόπο παροχής (place of supply) υπηρεσιών άλλαξαν. Αυτό επηρεάζει τις πωλήσεις των Ψηφιακών Υπηρεσιών από επιχείρηση προς καταναλωτή (ιδιώτες, δημόσιες αρχές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις). Και ο τόπος φορολόγησης, εξαρτάται από την χώρα του καταναλωτή και όχι της επιχείρησης που παρέχει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπου οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται σε βάση Επιχείρηση προς Καταναλωτή (B2C), η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό και την καταβολή του ΦΠΑ:

στη φορολογική αρχή

με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο κράτος μέλος της ΕΕ

Επι του παρόντος, για να βοηθηθούν οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στο να αποφεύγουν την εγγραφή και καταβολή του ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ ξεχωριστά, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την υπηρεσία VAT Mini One Stop Shop (MOSS) μέσω της οποίας μία επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί μία φορά στο HMRC και να παρέχει τις ψηφιακές υπηρεσίες της σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατία.

Αυτός ο συγκεκριμένος κανόνας για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται στο ίδιο ανταγωνιστικό επίπεδο και δεν παρέχουν αθέμιτο όφελος σε χώρες με χαμηλότερους VAT συντελεστές. Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του BREXIT, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Ωστόσο, οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα εξακολουθούν να χρεώνουν το VAT της ΕΕ σε κάθε χώρα. Το πώς θα εφαρμοστεί και πιες θα είναι οι νέες ρυθμίσεις πρακτικά, αναμένεται να δούμε μετά την ολοκλήρωση αυτής της σχετικά περίπλοκης διαδικασίας του BREXIT.

Αγαθά και Υπηρεσίες με VAT απαλλαγή (Exempt goods and services)

Εάν όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρησή σας απαλλάσσονται από το VAT, η επιχείρησή σας απαλλάσσεται και δεν θα μπορεί να εγγραφεί στο VAT. Και κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να ζητάτε VAT επιστροφές για τις αγορές ή τις δαπάνες της επιχείρησής σας.


Για πλήρη καθοδήγηση σχετικά με το VAT, παρακαλούμε επισκεφθείτε το GOV.UK.
© 2018 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Kommentare


bottom of page