Αναζήτηση

Φοροελαφρύνσεις μέσω λογαριασμού ISA (Individual Savings Accounts)

H εξοικονόμηση δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω μείωσης δαπανών, όπου συχνά υφίστανται και στερήσεις, ή αν μιλάμε για επιχειρήσεις αναβολή ή ακόμα και διακοπή νέων επενδύσεων.

Εξοικονόμηση σημαίνει επίσης και σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων μέσω φορολογικών κινήτρων που προσφέρει ένας κρατικός μηχανισμός. Και στην Αγγλία είναι αρκετοί αυτοί οι μηχανισμοί.


ΓΕΝΙΚΑ

Ένας από τους μηχανισμούς λοιπόν, μέσων των οποίων κάποιος μπορεί να εξοικονομήσει σε φόρους, λέγεται 'Individual Savings Accounts' (ISA) ή απλά Ελληνικά, Ατομικός Λογαριασμός Αποταμίευσης.

Με πολύ απλά λόγια, κάποιος μπορεί να καταθέσει ένα μέρος του εισοδήματος του σε αυτόν τον λογαριασμό και να έχει φοροαπαλλαγή για τόκους/εισοδήματα που προέρχονται από αυτό. Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι ISA και είναι: