Αναζήτηση

Πως να προετοιμαστείτε για το BREXIT (Έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

 Αγγλία & BREXIT

Το σχετικό άρθρο, λόγο της πολυπλοκότητας, καθώς και της ιδιαιτερότητας του, από την άποψη της περιοδικής αναθεώρησης των δεδομένων και πληροφοριών, είπαμε να το συντάξουμε σε μορφή επικεφαλίδας με απευθείας συνδέσμους ώστε να καλύψουμε στο μέγιστο δυνατών εκείνους τους οποίους αφορά το σχετικό ζήτημα.


Παρακάτω αναφέρουμε σε μορφή επικεφαλίδας τα θέματα. Εσείς επιλέγετε το άμεσα σχετικό με εσάς και πατάτε στο σύνδεσμο να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της πηγής (GOV.UK).


Λάβετε υπόψη πως το GOV.UK ανανεώνει τις πληροφορίες ανά διαστήματα και έτσι, καλό είναι να τις ξανα-ελέγξετε πριν πάρετε τις όποιες αποφάσεις. - Αποθηκεύεστε την σχετική σελίδα ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στα θέματα.