top of page
Αναζήτηση

Φορολογία ακινήτων στην Αγγλία και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021


Η φορολογία των ακινήτων στην Αγγλία ρυθμίζετε από ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο και το οποίο, για να προσδιορίσει την οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, λαμβάνει υπόψη σημαντικούς παράγοντες τόσο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όσο και του κόστους αλλά και τον αριθμό ακινήτων.


Σε αυτό το άρθρο, θα σταθούμε συνοπτικά στα βασικά θέματα για να εφοδιάσουμε με θεμελιώδη γνώση όλους όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε μια ανάλογη επένδυση αγοράς ακινήτου.
Φόρος τέλους χαρτοσήμου

Stamp Duty Land Tax (SDLT)


Ο σχετικός φόρος είναι πληρωτέος κατά την αγορά του ακινήτου και το ποσοστό εξαρτάται από την αξία και το είδος του ακινήτου.


Έως τις 31.3.2021 Ισχύει το παρακάτω.


Όταν η αγορά γίνετε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό αγοράζει για πρώτη φορά ακίνητο αξίας έως £500,000, ο σχετικός συντελεστής φόρου είναι 0%.


 

Παράδειγμα


Τον Μάρτιο του 2021 αγοράζετε ένα σπίτι με £625,000. Το SDLT που οφείλετε θα υπολογιστεί ως εξής:


0% στα πρώτα 500,000 £ = £0

5% στα υπόλοιπα 125.000 £ = £6.250

ΣΥΝΟΛΟ SDLT = £6.250Οι συντελεστές αναφορικά:


Έως £500,000 = 0%

Απο £500,001 έως £925,000 = 5%

Απο £925,001 έως £1.5εκ. = 10%

Για πάνω απο απο £1.5εκ. = 12%


 

Απο τις 1.4.2021 θα ισχύει το παρακάτω.


Όταν η αγορά γίνετε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό έχει ήδη ακίνητο στο όνομα του οπουδήποτε στον κόσμο, υπάρχει μια προσαύξηση στον σχετικό φόρο της τάξης του 3%. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου η σχετική προσαύξηση μπορεί να παραγραφεί/επιστραφεί.
 

Παράδειγμα


Αν αγοράσετε ένα σπίτι για £ 275.000, το SDLT που οφείλετε υπολογίζεται ως εξής:


0% στις πρώτες £125,000 = £0

2% στις επόμενες £125,000 = £2,500

5% στις εναπομείνασες £25,000 = £1,250

Σύνολο SDLT = £3,750Ποσοστά όταν είναι το πρώτο σας σπίτι


Μπορείτε να ζητήσετε έκπτωση φόρου και να μην φορολογηθείτε έως τις πρώτες £300,000 και 5% για το ποσό από £300,001 έως £500,000.


Το δικαιούστε όταν:


➤ Είναι το πρώτο σας ακίνητο (ανεξαρτήτου χώρας)

➤ Η αγορά γίνεται στις ή μετά τις 22 Νοεμβρίου 2017


*Εάν η τιμή είναι πάνω από £ 500.000 το σχετικό δικαίωμα αναιρείται και ακολουθείτε τους κανόνες αγοράς 2ου ακινήτου και άνω.Επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός πως υπάρχει μια προσαύξηση της τάξης του 15% σε αγορές από μη φυσικά πρόσωπα, όπως π.χ. εταιρείες. Αυτός ο κανονισμός ωστόσο, εφαρμόζεται σε αγορές που εμπίπτουν στην κατηγορία ακινήτων για "Ετήσιο φόρο επί των ιδιωτικών κατοικιών" (δείτε πιο κάτω). Με απλά λόγια, θα λέγαμε πως αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου εξαγοράζονται ακίνητα ιδιωτικής χρήσης (μιας συγκεκριμένης αξίας και άνω) από εταιρείες.


Για να υπολογίσετε τον σχετικό φόρο για την περίπτωση σας, πατήστε εδώ.Φόρος κληρονομιάς

Inheritance Tax (IHT)


Για όσους δεν έχουν την κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σχετικός φόρος είναι πληρωτέος είτε κατά το θάνατο του κατόχου, είτε κατά τη διαδικασία της δωρεάς των περιουσιακών στοιχείων. Η κατοχή ακινήτου από υπεράκτιες εταιρείες, από την φορολογική σκοπιά, θεωρούνται ακίνητα που ανήκουν σε εταιρεία Ηνωμένου Βασιλείου από το 2017. Από φορολογικής άποψης, υπόκεινται σε αυτήν την κατηγορία κατά τον θάνατο του μετόχου.


Ο φόρος κληρονομιάς είναι 40% πάνω από το αφορολόγητο όριο (£325,000). Ορισμένοι, για να ελαχιστοποιήσουν τον σχετικό φόρο προτιμούν να μεταβιβάζουν τα ακίνητα τους στα παιδιά τους, ωστόσο, αυτή η δίοδος μπορεί να αποκρύπτει κινδύνους και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου, είναι προφανής και επιτακτική η ανάγκη για μια συμβουλή από ειδικούς του σχετικού κλάδου των ακινήτων.Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών μη κατοίκων Αγγλίας

Non-Resident Capital Gains Tax (NRCGT)


Όταν κάποιος δεν είναι κάτοικος Αγγλίας, κατά την πώληση του ακινήτου και σε περίπτωση κέρδους, οφείλει να καταβάλει τον σχετικό φόρο (κατά κανόνα 28% ή 18% σε ορισμένες περιπτώσεις) εντός 30 ημερών. Κεφαλαιουχικό κέρδος, είναι η διαφορά στο ποσό αγοράς μείων πώλησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποδεκτής δαπάνης, π.χ. έξοδα πώλησης - δικηγορικά).


Ο σχετικός κανόνας εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, για νομικά πρόσωπα είναι λίγο διαφορετικός και είναι έξω από τα πλαίσια του σχετικού άρθρου.Ετήσιος φόρος επί των ιδιωτικών κατοικιών

Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED)


Το ATED είναι ετήσιος φόρος επί ακινήτων αξίας άνω των £ 500.000 και τα οποία ανήκουν σε μη φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες. Τα τέλη ATED κυμαίνονται μεταξύ £3.650 και £232.350 ετησίως, ανάλογα με την αξία της ιδιοκτησίας και η επιβάρυνση αυξάνεται ετησίως σύμφωνα με τον πληθωρισμό.


Κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλλεται η σχετική φόρμα του ATED, μέσω της οποίας μπορεί να γίνει και η αίτηση για ελάφρυνση του σχετικού φόρου, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια.Φόρος εισοδήματος επί των ενοικίων

Income tax


Όταν κάποιος αγοράζει ακίνητο για σκοπούς παραχώρησης - ενοικίασης, τα πράγματα είναι απλά αναφορικά με την φορολογία. Κάθε έτος υποβάλει την φορολογική του δήλωση (ακόμα κι αν η αξία του ακινήτου είναι κάτω των 125,000), αναφέροντας όλα του τα εισοδήματα και η φορολογική κλίμακα εξαρτάται από το σύνολο των εισοδημάτων του. Οι κλίμακες αναφορικά είναι από 0 έως και 45%.Διαδικασία μεταβίβασης - διαδοχής

Succession planning


Σε περίπτωση έλλειψης διαθήκης, η μεταβίβαση γίνεται βάση σχετικής νομοθεσίας Ηνωμένου Βασιλείου (UK intestacy law), όπου, αρκετές φορές, το αποτέλεσμα δεν είναι παράλληλο με τις επιθυμίες των διαδόχων. Γι' αυτό είναι άκρως σημαντικό το σχετικό ζήτημα να διευθετηθεί το ενωρίτερα δυνατόν και σε συνεννόηση με τους ειδικούς του κλάδου των ακινήτων.

© 2020 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page