Αναζήτηση

Φορολογία ακινήτων στην Αγγλία και όσα πρέπει να γνωρίζετε


Η φορολογία των ακινήτων στην Αγγλία ρυθμίζετε από ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο και το οποίο, για να προσδιορίσει την οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, λαμβάνει υπόψη σημαντικούς παράγοντες τόσο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όσο και του κόστους αλλά και τον αριθμό ακινήτων.


Σε αυτό το άρθρο, θα σταθούμε συνοπτικά στα βασικά θέματα για να εφοδιάσουμε με θεμελιώδη γνώση όλους όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε μια ανάλογη επένδυση αγοράς ακινήτου.
Φόρος τέλους χαρτοσήμου

Stamp Duty Land Tax (SDLT)