Αναζήτηση

MTD (Making Tax Digital) για επιχειρήσεις

Το Making Tax Digital (MTD) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος. Και η αρχή έγινε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Από τον Απρίλιο του 2019, οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στον ΦΠΑ με φορολογητέο κύκλο εργασιών άνω του κατώτατου ορίου εγγραφής ΦΠΑ, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Making Tax Digital. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί όλα τα αρχεία ψηφιακά και να υποβάλλει την επιστροφή του ΦΠΑ μέσω συμβατού εμπορικού λογισμικού.

Ακόμη και αν η επιχείρησή είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα τιυ ΦΠΑ, πρέπει να εγγραφεί ξεχωριστά για το MTD.


ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

  1. Ελέγξτε εάν πρέπει να εγγραφείτε στο MTD

  2. Αποκτήστε το σωστό λογισμικό (ή λογιστή)

  3. Εγγραφείτε στο MTD

  4. Εξουσιοδοτήστε το λογισμικό σας

Το παρακάτω απλοποιημένο γράφημα θα σας καθοδηγήσει για το εάν πρέπει να εγγραφείτε στο MTD ή όχι.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εγγραφείτε για το MTD τουλάχιστον 72 ώρες πριν την υποβολή του Φ.Π.Α. ή 7 ημέρες νωρίτερα αν η πληρωμή γίνεται υπό καθεστώς Direct DebitΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Απρίλιος 2020 - Εγγραφή στο MTD για το φόρο εισοδήματος και την εισφορά στην Εθνική Ασφάλιση (NIC), αν ο κύκλος εργασιών είναι πάνω από το όριο του ΦΠΑ.

Απρίλιος 2020 - Εγγραφή στο MTD για το φόρο εισοδήματος και την εισφορά στην Εθνική Ασφάλιση (NIC), αν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω από το όριο του ΦΠΑ.

Απρίλιος 2020 - Για σκοπούς εταιρικού φόρου (CT).

Οι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων με κύκλο εργασιών κάτω από £ 10.000 απαλλάσσονται από τις νέες αυτές αλλαγές.

Φιλανθρωπικά ιδρύματα επίσης θα απαλλάσσονται από το MTD, είτε είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ είτε όχι.

Μιλήστε με το λογιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες ή διευθετήστε μια SCS (Skype Consultancy Service) υπηρεσία μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε στο GOV.UK.


© 2019 UPECO LTD

_

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.