Αναζήτηση

MTD (Making Tax Digital) για επιχειρήσεις

Το Making Tax Digital (MTD) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος. Και η αρχή έγινε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Από τον Απρίλιο του 2019, οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στον ΦΠΑ με φορολογητέο κύκλο εργασιών άνω του κατώτατου ορίου εγγραφής ΦΠΑ, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Making Tax Digital. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί όλα τα αρχεία ψηφιακά και να υποβάλλει την επιστροφή του ΦΠΑ μέσω συμβατού εμπορικού λογισμικού.

Ακόμη και αν η επιχείρησή είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα τιυ ΦΠΑ, πρέπει να εγγραφεί ξεχωριστά για το MTD.


ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

  1. Ελέγξτε εάν πρέπει να εγγραφείτε στο MTD

  2. Αποκτήστε το σωστό λογισμικό (ή λογιστή)