top of page
Αναζήτηση

Τι είναι Self Employment (Αυτοαπασχολούμενος) στην Αγγλία

Έγινε ενημέρωση: 8 Ιουν 2022

Το Self Employment, είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποιο πρόσωπο θεωρείται αυτοαπασχολούμενο ('Self-employed').

Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση αυτή, έχει φυσικό πρόσωπο και είναι ένα και το αυτό με το πρόσωπο που ασκεί την εμπορική δραστηριότητα, η οποία, υπόκειται σε διατάξεις εμπορικού δικαίου. Με πιο απλά λόγια, το πρόσωπο και η επιχείρηση είναι το ίδιο "πράγμα".


Για να γίνει κάποιος αυτοαπασχολούμενος, πρέπει τουλάχιστον:

✔ να έχει Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης (National Insurance Number) ✔ να έχει έγκυρο ID (πιστοποιητικό ταυτότητας) ✔ να ζει και να εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένας αυτοαπασχολούμενος μπορεί:

να έχει υπαλλήλους να πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες να είναι και υπάλληλος παράλληλα σε μια εταιρεία να είναι μέλος Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (LLP) να έχει αριθμό ΦΠΑ να έχει φοροαπαλλαγές επί των εξόδων της επιχείρησης του να έχει έδρα της επιχείρησης του την κατοικία του να εμπίπτει σε διαφορετικό κώδικα περί αλλοδαπών (συμβουλευτείτε τους ειδικούς στο μεταναστευτικό) να έχει διαφορετικό εμπορικό όνομα

Προσοχή σε χαρακτηρισμούς! π.χ. 'Accredited'. Θα πρέπει να έχετε ειδική άδεια από το Τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής (BEIS)

Οι βασικότερες υποχρεώσεις ενός αυτοαπασχολούμενου είναι:

να κρατά αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του να κάνει κάθε χρόνο φορολογική δήλωση να πληρώνει έγκαιρα τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές του

Ο φόρος που καλείται να πληρώσει ένα αυτοαπασχολούμενο πρόσωπο, εξαρτάται από όλα του τα εισοδήματα και όχι μόνο από εκείνα που βγάζει μέσω της εμπορικής - επιχειρηματικής του δραστηριότητα, για παράδειγμα, αν έχει εισόδημα από την επιχείρησή του και παράλληλα, έχει έσοδα από άλλη χώρα (π.χ. από ενοίκια).

Με άλλα λόγια, τα εισοδήματα ενός προσώπου, δεν ανήκουν σε διαφορετική φορολογική κλάση - μεταχείριση (πλην εξαιρέσεων βέβαια, όπως λόγου χάρη μερίσματα από μετοχές*).Η φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017/18

Το αφορολόγητο όριο μειώνεται κατά £ 1 για κάθε £ 2 πάνω από £ 100.000 του αναπροσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο ποσό είναι μηδέν εάν το εισόδημα είναι £ 123.000 και άνω.Η 2η κλάση είναι προαιρετική, αν τα κέρδη δεν ξεπερνάνε τις 6.025 λίρες.

 

Η διαδικασία το να γίνει κάποιος αυτοαπασχολούμενος, είναι σχετικά απλή και με μια online αίτηση διευθετείται το ζήτημα για να γίνει η έναρξη. Ωστόσο, αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει κάποιος να σκέφτεται, όταν μελετάει το ενδεχόμενο της επιχειρηματικότητας, καθώς υπάρχουν πληθώρα υποθέσεων που είναι πολύ πιο απαραίτητα να γνωρίζει.

Μια γρήγορη ματιά στα πολύ βασικά.

Στις εμπορικές συναλλαγές, από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, είναι ότι η επιχείρηση και το πρόσωπο είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Άρα, αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε οφειλή - υποχρέωση της επιχείρησης προς τρίτους , είναι και του προσώπου.

Το φορολογικό από την άλλη, πιστεύουμε πως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Από αυτά εξαρτάται η φορολογική στρατηγική και κατά συνέπεια η όποια διάθεση και η μή-παγοποίηση κεφαλαίων. Ένα απλό παράδειγμα, είναι τα περιουσιακά στοιχεία με το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), όπου, τίθεται θέμα μόνο μερικής φοροαπαλλαγής και μάλιστα, όχι όλου του αναλογούν ποσού στο ίδιο οικονομικό έτος, κάτι, που σε περίπτωση ενός VAN είναι λίγο διαφορετικά και ευνοϊκότερα.

Σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι οι νέοι επιχειρηματίες, για το πρώτο φορολογικό έτος, αντιμετωπίζουν την επιβάρυνση της προπληρωμής φόρου, η οποία υφίσταται πάντα όταν οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ξεπερνούν τις 1,000 λίρες. Παρά το γεγονός, πως την επόμενη χρονιά γίνεται κάποιος ισοσκελισμός, για πολλούς είναι δυσβάσταχτη αυτή η υποχρέωση κατά τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.

Επίσης, αν τα έσοδα κάποιου προσώπου ξεπερνάνε τις 45.000 - 50.000, είναι καλό να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης εταιρείας, έναντι αυτού του απασχολούμενου και σίγουρα, είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από ειδικούς.

Ωστόσο, υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα της αυτο-απασχόλησης, έναντι άλλης διόδου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησης σας, που είναι και δικός σας, δεν έχει περιορισμούς στο πόσα λεφτά μπορείτε να βγάλετε, κάτι, που στην περίπτωση εταιρείας δεν είναι και τόσο απλά.

Στα πλεονεκτήματα θα βάζαμε και το κόστος της λογιστικής διαχείρισης, όπου είναι κατά πολύ χαμηλότερο, αν το συγκρίνουμε πάλι με εταιρεία.

Γενικά, για τις διαφορές του αυτοαπασχολούμενου έναντι μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ή άλλης οντότητας, θα πρέπει να αναφερθούμε σίγουρα σε άλλο κεφάλαιο και να εξοπλιστούμε με πολύ υπομονή για ανάγνωση, καθώς είναι αρκετές αυτές οι διαφορές τόσο θεσμικά, όσο και τεχνικά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σώφρον να αναζητηθεί μια πλήρης και επαγγελματική καθοδήγηση. Η οποία καθοδήγηση, πρέπει να φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα, καθώς οι ανάγκες, οι υποδομές και ο επιχειρηματικός στόχος του κάθε προσώπου, διαφέρουν κατά πολύ.© 2017 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Commentaires


bottom of page