Αναζήτηση

Τι είναι Self Employment στην Αγγλία

Ενημερώθηκε: Απρ 14

Το Self Employment, είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποιο πρόσωπο θεωρείται αυτοαπασχολούμενο ('Self-employed').

Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση αυτή, έχει φυσικό πρόσωπο και είναι ένα και το αυτό με το πρόσωπο που ασκεί την εμπορική δραστηριότητα, η οποία, υπόκειται σε διατάξεις εμπορικού δικαίου. Με πιο απλά λόγια, το πρόσωπο και η επιχείρηση είναι το ίδιο "πράγμα".


Για να γίνει κάποιος αυτοαπασχολούμενος, πρέπει τουλάχιστον:

✔ να έχει Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης (National Insurance Number) ✔ να έχει έγκυρο ID (πιστοποιητικό ταυτότητας) ✔ να ζει και να εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένας αυτοαπασχολούμενος μπορεί: