Αναζήτηση

Πως γίνεται η μεταβίβαση μετοχών μέσα σε μία Αγγλική εταιρεία

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Companies Act 2006) η μεταβίβαση μετοχών είναι αποδεκτή και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι σχετικά απλή και πολύ ξεκάθαρη.Παρά το γεγονός πως ο νόμος δεν απαγορεύει την μεταβίβαση των μετοχών, η απαγόρευση ωστόσο μπορεί να υπάρχει μέσα στο καταστατικό της εταιρείας. Γι' αυτό πριν την όποια απόφαση, η ανάγκη για την εξέταση του καταστατικού είναι επιτακτική. Ας υποθέσουμε όμως πως το καταστατικό δεν απαγορεύει την μεταβίβαση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε, είναι αν οι μετοχές πρόκειται να μεταβιβαστούν ως δωρεά ή έναντι αμοιβής.


Μεταβίβαση άνευ χρέωσης


Σε αυτήν την περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ απλά - Συμπληρώνεται το έγγραφο "Return of allotment of shares" και έπειτα το έγγραφο "Confirmation Stat