Αναζήτηση

Το ΦΠΑ στην Αγγλία μετά το BREXIT

Ενημερώθηκε: Απρ 13

 Αγγλία & BREXIT

Το ΗΒ αποχώρησε από το καθεστώς ΦΠΑ της ΕΕ, την Τελωνειακή Ένωση και την Ενιαία Αγορά.


Αυτό με απλά λόγια, για τον κόσμο του επιχειρήν, σημαίνει απώλεια μιας σειράς απλουστευμένων διαδικασιών τελωνείου και διαχείρισης ΦΠΑ. Ωστόσο, ανακοινώθηκε παράλληλα και μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου BREXIT χωρίς δασμούς αγαθών ή ποσοστώσεων στις 24 Δεκεμβρίου 2020.


Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε μόνο στο κομμάτι του ΦΠΑ για την καλύτερη ανάπτυξη του θέματος, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα κείμενα.


⸐⸑⸏❡