Αναζήτηση

Το ΦΠΑ στην Αγγλία μετά το BREXIT

Ενημερώθηκε: Απρ 13

 Αγγλία & BREXIT

Το ΗΒ αποχώρησε από το καθεστώς ΦΠΑ της ΕΕ, την Τελωνειακή Ένωση και την Ενιαία Αγορά.


Αυτό με απλά λόγια, για τον κόσμο του επιχειρήν, σημαίνει απώλεια μιας σειράς απλουστευμένων διαδικασιών τελωνείου και διαχείρισης ΦΠΑ. Ωστόσο, ανακοινώθηκε παράλληλα και μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου BREXIT χωρίς δασμούς αγαθών ή ποσοστώσεων στις 24 Δεκεμβρίου 2020.


Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε μόνο στο κομμάτι του ΦΠΑ για την καλύτερη ανάπτυξη του θέματος, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα κείμενα.


⸐⸑⸏❡BREXIT & οι βασικές αλλαγές στο ΦΠΑ  1. Το ΗΒ δεν θα χρειάζεται πλέον να εντάσσει τους κανόνες της ΕΕ περί ΦΠΑ στους ανάλογους κανονισμούς/νόμους της. Για παράδειγμα, δεν θα χρειάζεται πλέον να διατηρεί ελάχιστο συντελεστή ΦΠΑ στο 15%.

  2. Τέλος το μηδενικό ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Όλες οι κινήσεις θα θεωρούνται εισαγωγές / εξαγωγές και θα υπόκεινται στο εκάστοτε (Αγγλίας ή ΕΕ) καθεστώς ΦΠΑ.

  3. Δεν θα είναι διαθέσιμο πλέον το MOSS VAT για επιχειρήσεις με ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα. Επιχειρήσεις που πουλάνε στους καταναλωτές είτε στην Αγγλία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην εκάστοτε χώρα που προωθούν τις σχετικές υπηρεσίες/προϊόντα. Αν ο αγοραστής της υπηρεσίας είναι εταιρεία, τότε γίνεται χρήση του μηχανισμού "Reverse Charge".

  4. Δεν υπάρχει πλέον το κατωφλίων των πωλήσεων για τις χρεώσεις ΦΠΑ. Δηλαδή, τα εμπορεύματα θα υπόκεινται πλέον σε ΦΠΑ από την 1η £ και € (ανάλογα με το πού γίνονται οι εξαγωγές). Άρα, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά, όσες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πουλάνε αγαθά στην αγορά της Αγγλία, θα είναι υποχρεωμένες να έχουν Αγγλικό αριθμό ΦΠΑ. Όσοι έχουν ήδη τον σχετικό αριθμό, δεν θα χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Όσοι δεν έχουν, θα πρέπει να κάνουν αίτηση / εγγραφή για απόκτηση του σχετικού Αγγλικού αριθμού ΦΠΑ και να κάνουν τις σχετικές περιοδικές τους δηλώσεις. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις Αγγλικές επιχειρήσεις που εξάγουν προς την ΕΕ.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Όταν η πώληση γίνεται μέσω επιχείρησης Διαδικτυακής Αγοράς (Online Marketplace) και το  προϊόν κατά την πώληση βρίσκεται στην Αγγλία και η επιχείρηση που το πουλά είναι εκτός, υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ θα έχει η Διαδικτυακή Αγορά. Π.χ. - Ευρωπαϊκή επιχείρηση πουλά  προϊόντα που βρίσκονται στην Αγγλία μέσω της Amazon. Όταν όμως το  προϊόν βρίσκεται εκτός Αγγλίας, τότε ακολουθείται ο νέος κανονισμός - ο πωλητής χρεώνει τον πελάτη και αποδίδει την περιοδική ΦΠΑ στο HMRC.

- Κατά τις B2B συναλλαγές, αν ο αγοραστής προσκομίζει αριθμό ΦΠΑ, η επιχείρηση Διαδικτυακής Αγοράς δεν χρεώνει ΦΠΑ, απλά σημειώνει την υποχρέωση του ΦΠΑ στον πελάτη ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία και έχει πλέον αυτός την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ μέσω του μηχανισμού της αντίστροφης χρέωσης "Reverse Charge".


Μάθετε ΕΔΩ τα βασικά για το ΦΠΑ στην Αγγλία. Για αναλυτική συμβουλευτική καθοδήγηση, παρακαλούμε διευθετήστε μια Skype Συμβουλευτική.

© 2020 UPECO LTD

_

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.