Αναζήτηση

Ο αριθμός EORI και οι κανόνες για τις συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 Αγγλία & BREXIT

Οι νέοι κανονισμοί για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπορικά με την Ευρώπη έφτασαν. Αυτό σημαίνει ότι από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες οι επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα μεταξύ Ην. Βασιλείου και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με βάση το Πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέους τελωνειακούς και φορολογικούς κανονισμούς.Τί είναι ο αριθμός EORI και γιατί το χρειάζομαι;


Εάν θέλετε να διακινείτε προϊόντα μεταξύ της Μ. Βρετανίας ή της Νήσου του Μαν (Isle of Man) και άλλων χωρών, θα πρέπει να έχετε αριθμό EORI (Economic Operators Registration and Identification number) που να ξεκινάει με τα γράμματα GB. Χωρίς αυτόν τον αριθμό δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρώσετε τη δήλωση των προϊόντων σας στο τελωνείο και πιθανόν να επιβαρυνθείτε με αυξημένο κόστος καθώς και καθυστερήσεις.