Αναζήτηση

Νόμος IR35 και τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών

Το IR35 με πολύ απλά λόγια, είναι ένας νόμος - νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την αποφυγή σύστασης και χρήσης LTD εταιρείας από υπαλλήλους (βάση προσδιορισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών) για σκοπούς φορολογικών ελαφρύνσεων.Στην Αγγλία, όπως και σε κάθε άλλη χωρα χωρίς καμία εξαίρεση, ο κόσμος προσπαθεί να πληρώσει όσο το δυνατόν λιγότερο φόρο αλλά παράλληλα να μείνει μέσα στα πλαίσια του νόμου. Για τον σκοπό αυτό, πολλοί υπάλληλοι, για να τύχουν καλύτερης φορολογικής αντιμετώπισης, δημιούργησαν εταιρείες και άρχισαν να ασκούν την επαγγελματικής τους δραστηριότητα μέσω αυτών. Ωστόσο, αυτό θεωρήθηκε από το HMRC "συγκεκαλυμμένη απασχόληση" και για την καταπολέμηση της, έφερε στην επιφάνεια τον νόμο IR35 (γνωστό και ως ‘the intermediaries legislation’).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ