top of page
Αναζήτηση

Νόμος IR35 και τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Το IR35 με πολύ απλά λόγια, είναι ένας νόμος - νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την αποφυγή σύστασης και χρήσης LTD εταιρείας από υπαλλήλους (βάση προσδιορισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών) για σκοπούς φορολογικών ελαφρύνσεων.Στην Αγγλία, όπως και σε κάθε άλλη χωρα χωρίς καμία εξαίρεση, ο κόσμος προσπαθεί να πληρώσει όσο το δυνατόν λιγότερο φόρο αλλά παράλληλα να μείνει μέσα στα πλαίσια του νόμου. Για τον σκοπό αυτό, πολλοί υπάλληλοι, για να τύχουν καλύτερης φορολογικής αντιμετώπισης, δημιούργησαν εταιρείες και άρχισαν να ασκούν την επαγγελματικής τους δραστηριότητα μέσω αυτών. Ωστόσο, αυτό θεωρήθηκε από το HMRC "συγκεκαλυμμένη απασχόληση" και για την καταπολέμηση της, έφερε στην επιφάνεια τον νόμο IR35 (γνωστό και ως ‘the intermediaries legislation’).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Πριν το IR35

Πριν την εφαρμογή του σχετικού νόμου, ο πάροχος υπηρεσιών λάμβανε τις αποδοχές του απευθείας στο όνομα της εταιρείας και από εκεί διαχειριζόταν τα κεφάλαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αποφύγει να πληρώνει περισσότερο φόρο και συνεισφορά στην Εθνική Ασφάλιση (για παράδειγμα μέσω των μηχανισμών διαχείρισης μερισμάτων, ορίων μισθολογίου κτλ.).

- Μετά το IR35

Πλέον, αν το καθεστώς υπό το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες εμπίπτει στην σχετική ρύθμιση, ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών πληρώνεται μεν πάλι μέσω εταιρείας, αλλά θεωρείται υπάλληλος και οι κρατήσεις (φόροι, συνεισφορές στο ασφαλιστικό, κτλ.) γίνονται από πριν και σε ολόκληρο το ποσό, όπως δηλαδή θα γινόταν στην περίπτωση που δεν είχε εταιρεία. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα διαχείρισης κεφαλαίων για φορολογικούς σκοπούς, δεν υπάρχει.

Με άλλα λόγια, το κράτος θέλησε να διακρίνει αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως υπάλληλοι αλλά θέλουν να αντιμετωπίζονται φορολογικά σαν επιχειρηματίες , με αυτούς που είναι όντως επιχειρηματίες.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Αν εργάζεστε στον δημόσιο τομέα, την ευθύνη αυτής της διάκρισης, την έχει η δημόσια υπηρεσία η οποία σας έχει προσλάβει. Αν όμως είστε στον ιδιωτικό τομέα, τότε είστε εσείς αποκλειστικά ο υπεύθυνος και οφείλετε να ενημερώσετε το HMRC για να ενταχθείτε στην σχετική φορολογική αντιμετώπιση.

Η διαδικασία της διάκρισης, μπορεί να είναι απο πολύ απλή έως και πολύ περίπλοκη, λόγο της πολυπλοκότητας όχι μόνο του ίδιου το νόμου, αλλά και λόγο της μη ξεκάθαρης θεσμικής (συμβασιακής) σχέσης . Έτσι, τα κυριότερα σημεία που εξετάζονται κατά την διάκριση, είναι:

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ - Έλεγχος της αγγελίας ανάθεσης εργασίας - Αν ζητείται να καλυφθεί μια προηγούμενη θέση εργασίας και όχι π.χ. να να ανατεθεί ένα πρότζεκτ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αν η νέα σχέση παροχής υπηρεσιών είναι ίδια με την προηγούμενη του παρόχου υπηρεσιών, η οποία ήταν υπό καθεστώς IR35.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αν έχει συνταχθεί απο επαγγελματίες του κλάδου και όχι με αυτοδημιούργητα αποσπάσματα που ξεκάθαρα τείνουν να αποφύγουν το IR35.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - Ο διατυπωμένος στο συμβόλαιο βαθμός ανεξαρτησίας του παρόχου υπηρεσιών. Λαμβάνεται υπόψη : Α) Ώρα έναρξης και λήξης της παρεχόμενης υπηρεσίας Β) Αν υφίστανται συγκεκριμένες ημέρες εργασίας Γ) Αν υπάρχουν αναφορές στην ώρα του διαλύματος Δ) Αν υπάρχουν ρήτρες που ορίζουν ότι ο πελάτης έχει εποπτεία και ασκεί έλεγχο επί του παρόχου υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Αν ο ανάδοχος μπορεί να στείλει κάποιον άλλον στη θέση του για την αποπεράτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - Εάν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προσφέρει εργασία και ο εργαζόμενος υποχρεούται να το αποδεχθεί.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ - Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρώνεται σταθερά ή βάση τιμολογίων όπου και αναφέρει ξεκάθαρε τις λεπτομέρειες των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις σχετικές χρεώσεις.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ - Αν ο πάροχος υπηρεσιών εμφανίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του πελάτη μέσω π.χ. έρευνας τηλεφωνικών συνομιλιών, αλληλογραφιών ή έχει υπό την διοίκηση του άλλα μέλη της εταιρείας κτλ.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΡΩΝ - Η διατυπωμένη στο συμβόλαιο σχέση των μερών, π.χ., Εργοδότης και Υπάλληλος ή Πελάτης και Ανάδοχος.

Ανάλογα λοιπόν με το τι ισχύει στα παραπάνω ερωτήματα, βγαίνει και κάποιο σχετικό συμπέρασμα - Να εφαρμοστεί ή να μην εφαρμοστεί το IR35.

Αν πιστεύετε πως μπορεί να εμπίπτετε στο καθεστώς IR35, είναι άκρως αναγκαίο να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να είστε πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου και προφανώς να αποφύγετε τις όποιες επιβαρύνσεις σε πρόστιμα μη συμμόρφωσης, διότι όπως συμπεραίνετε, ο προσδιορισμός δεν βασίζεται μόνο στο πως λειτουργεί πρακτικά μια σχέση εργασίας, αλλά και τι διατυπώνεται στο συμβόλαιο - σύμβαση μεταξύ των μερών.

Το HMRC δίνει την δυνατότητα ελέγχου του εργασιακού καθεστώτος online. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στον έλεγχο. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μεταβείτε στο GOV.UK.

Μετάφραση / Επιμέλεια κειμένου, Αποστολία Νεστοράτου.
© 2018 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page