top of page
Αναζήτηση

Ημερομηνίες κλειδιά του Aγγλικού φορολογικού συστήματος

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Κατά τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, συχνά συναντούμε πελάτες που ρωτούν σχετικά με τις πιο σημαντικές ημερομηνίες του Αγγλικού φορολογικού συστήματος. Έτσι, αποφασίσαμε να παρέχουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτό το ερώτημα.

Το παρακάτω άρθρο είναι πολύ περιληπτικό αλλά ενδέχεται κατά καιρούς να εμπλουτίζεται. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας ώστε να μη χάνετε ποτέ νεα σχετικά με τα πιο σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα στην Αγγλία.Σημαντικές ημερομηνίες για φυσικά πρόσωπα που κάνουν φορολογικές δηλώσεις.

31 Ιανουαρίου: Προθεσμία ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης, πληρωμής φόρων, και της 1ης προπληρωμής φόρου για το εκάστοτε επόμενο φορολογικό έτος.

5 Απριλίου: Τελευταία ημέρα της εκάστοτε φορολογικής χρονιάς. 6 Απριλίου: Πρώτη μέρα της εκάστοτε φορολογικής χρονιάς. 31 Ιουλίου: Προθεσμία 2ης προπληρωμής φόρου για το εκάστοτε επόμενο φορολογικό έτος. 5 Οκτωβρίου: Προθεσμία εγγραφής στο HMRC ως αυτοαπασχολούμενος ή ως εισοδηματίας του οποίου τα εισοδήματα δεν φαίνονται στο σύνηθες μισθολόγιο. 31 Οκτωβρίου: Προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης σε χαρτί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο Δημήτρης ξεκίνησε ως αυτοαπασχολούμενος στις 4/7/2018. Τα χρονικά περιθώρια για τον Δημήτρη είναι τα ακόλουθα:

  1. Το φορολογικό έτος για το Δημήτρη ξεκινάει από 6 Απριλίου 2018 και τελειώνει 5 Απριλίου 2019 (φορολογικό έτος 2018/19).

  2. Έως 5 Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να αναφέρει στο HMRC ότι είναι αυτοαπασχολούμενος.

  3. Μόλις κλείσει το φορολογικό έτος 2018/19 (στις 5 Απριλίου 2019), θα πρέπει να μεριμνήσει έως τις 31/1/2020 (ηλεκτρονικά) να υποβάλει την φορολογική δήλωση, να πληρώσει τον φόρο που του αναλογεί καθώς και την πρώτη προπληρωμή φόρου για το επόμενο φορολογικό έτος.

  4. Στις 31/7/2020, θα πρέπει να καταβάλει την 2η προπληρωμή φόρου.

Σημαντικές μισθολογικές ημερομηνίες:

5 Απριλίου: Προθεσμία για αιτήσεις επιστροφής φόρου της πέμπτης προηγούμενης χρονιάς. 6 Απριλίου: Πρώτη μέρα της εκάστοτε φορολογικής χρονιάς. 31 Μαΐου: Προθεσμία απόδοσης αντίγραφου P60 στους υπαλλήλους. 6 Ιουλίου: Προθεσμία απόδοσης αντίγραφου P11D στους υπαλλήλους. 6 Ιουλίου: Προθεσμία τροποποίηση συμφωνητικού (συνήθως για παραίτηση και διακανονισμό των όποιων δικαιωμάτων επί της εργασιακής σύμβασης).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο Δημήτρης εργάζεται για την ABC LTD. Η ABC LTD, αφού κλείσει το εκάστοτε φορολογικό έτος, θα πρέπει να εκδώσει ένα P60 (το οποίο με απλά λόγια είναι η περίληψη των οικονομικών του υπαλλήλου για το οικονομικό έτος). Αν ο Δημήτρης είχε κάποια οφέλη σε είδος, η ABC θα πρέπει να του εκδώσει και ένα Ρ11D έως της 6 Ιουλίου. Και αν για οποιονδήποτε λόγο ο Δημήτρής πρόκειται να παραχωρήσει κάποια δικαιώματα, αυτό θα πρέπει να γίνει έως τις 6 Ιουλίου.

Σχετικά με σημαντικές ημερομηνίες σε μηνιαία βάση, απλά να θυμάστε πως ο εργοδότης οφείλει να εκδίδει πριν ή κατά την ημέρα πληρωμής το payslip στον εργαζόμενο και ποτέ μετά. Αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο (Real Time) στο HMRC. Η μη τήρηση των κανονισμών αυτών μπορεί να επιφέρει πρόστιμα. Το μισθολογικό ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στις παραπάνω ημερομηνίες και καθώς είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, καλό είναι να συμβουλεύεστε πάντα ειδικούς!

Σημαντικές ημερομηνίες για εταιρείες:

Σχετικά με τις εταιρείες, θα αναφέρουμε ένα απλό ημερολογιακό παράδειγμα, καθώς δεν υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες, αλλά όλα εξαρτώνται από την ημέρα σύστασης της εταιρείας.

Έστω ότι κάνατε σύσταση εταιρείας στις 12 Μαίου.

Κάποιο χρονικό διάστημα περνάει μέχρι να διευθετήσετε τον τραπεζικό λογαριασμό και άλλα συναφή, χωρίς να κάνετε συναλλαγές.

Έστω ότι η εταιρεία ξεκίνησε να συναλλάσσεται (να ασκεί πρακτικά εμπορική δραστηριότητα) στις 5 Ιουλίου.

Η ημερομηνία αναφοράς της στο Companies House είναι η 31η Μαίου του επόμενου έτους.

Έτσι η κατάσταση της φορολογικής δήλωσης (όταν γίνεται πρώτη φορά) έχει ως εξής:

1η δήλωση για την περίοδο πριν από την έναρξη της συναλλαγής (12 Μαΐου έως 4 Ιουλίου).

2η δήλωση για το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της συναλλαγής (5 Ιουλίου έως 31 Μαΐου της επομένης).

Σε κάθε περίπτωση, αν η εταιρεία σας δεν έχει συσταθεί ακριβώς στο τέλος του (όποιου) μήνα, την πρώτη φορά θα χρειαστεί να γίνουν 2 φορολογικές δηλώσεις - Μια για την περίοδο έως 12 μηνών και μια για τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Αυτό συμβαίνει διότι η λογιστική περίοδος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες. Μετά την πρώτη δήλωση, οι επόμενες γίνονται κανονικά μια φορά το έτος. Το χρονικό περιθώριο που έχει η εταιρεία για να πληρώσει τον φόρο ή να κάνει μηδενική δήλωση είναι 9 μήνες και μία μέρα μετά το τέλος της λογιστικής της περιόδου.

Μετάφραση / Επιμέλεια κειμένου, Αποστολία Νεστοράτου.
© 2018 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Commentaires


bottom of page