Αναζήτηση

Πρακτικός Οδηγός Ίδρυσης - Σύστασης εταιρείας στην Αγγλία

Ενημερώθηκε: Απρ 29

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε συνοπτικά και με απλοποιημένη περιγραφή τις διαδικασίες σύστασης μιας εταιρείας για καλύτερη κατανόηση από τους ενδιαφερόμενους που σκοπεύουν να πάρουν μια τέτοια απόφαση.


ΚΕΦΑΛΑΙΑ

➤ Προκαταρκτικά

➤ Επιλογή ονόματος

➤ Εγγραφή Εταιρείας