Αναζήτηση

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για το φοιτητικό δάνειο στην Αγγλία

Ενημερώθηκε: Απρ 14

Το επίπεδο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα είναι γνωστό. Και αν αναλογιστεί κανείς πως τα ποιοτικά πράγματα κοστίζουν (πλην πάντα εξαιρέσεων), καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως και εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει μεριμνήσει να εφαρμόσει έναν ολόκληρο μηχανισμό τόσο είσπραξης, όσο και διαχείρισης των σχετικών πόρων.

Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αναφορικά μια συνοπτική και παράλληλα όσο το δυνατόν κατατοπιστική ενημέρωση επί του θέματος.ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για φοιτητές από την Αγγλία καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πανεπιστήμια στην Αγγλία δεν μπορούν να χρεώνουν πάνω από £9,250 τον χρόνο (2018/19), καθώς αυτό ρυθμίζεται από μια εποπτεύουσα αρχή. Γι' αυτό το σκοπό, έχει δημιουργηθεί και το Εκπαιδευτικό Πλα