Αναζήτηση

Εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο / Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Βερτσώνη


Κωνσταντίνος Βερτσώνης

Ασκούμενος Δικηγόρος στο Δήμο του Πόρτσμουθ

Ποια είναι τα κίνητρα και τα μειονεκτήματα του κάποιος να ξεκινήσει μια επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Υπάρχουν πολλά οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απο νομική άποψη, η φορολογία είναι αρκετά χαλαρή για τις νέες επιχειρήσεις, υπάρχουν επιλογές που είναι διαθέσιμες, όπως η «Μεταφορά» η οποίο επιτρέπει στον επενδυτή να χρησιμοποιήσει τις πραγματοποιηθείσες ζημίες στην επόμενη λογιστική περίοδο, για να αντισταθμίσουν τη φορολόγηση στο μέλλον. Το σταθερά δομιμένο και δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι ένα υγειές περιβάλλον για μια νέα επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία για την έξωδο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει σε κάποιο φόβο και ένα μικρό β