top of page
Αναζήτηση

Εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο / Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Βερτσώνη

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021


 

Κωνσταντίνος Βερτσώνης

Ασκούμενος Δικηγόρος στο Δήμο του Πόρτσμουθ

 

Ποια είναι τα κίνητρα και τα μειονεκτήματα του κάποιος να ξεκινήσει μια επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Υπάρχουν πολλά οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από νομική άποψη, η φορολογία είναι αρκετά χαλαρή για τις νέες επιχειρήσεις, υπάρχουν επιλογές που είναι διαθέσιμες, όπως η «Μεταφορά» η οποίο επιτρέπει στον επενδυτή να χρησιμοποιήσει τις πραγματοποιθείσες ζημίες στην επόμενη λογιστική περίοδο, για να αντισταθμίσουν τη φορολόγηση στο μέλλον. Το σταθερά δομημένο και δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι ένα υγειές περιβάλλον για μια νέα επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει σε κάποιο φόβο και ένα μικρό βαθμό αβεβαιότητας, στο σύνολο, τα θεμέλια της Βρετανικής οικονομίας είναι υγιής. Από τα ποιο σημαντικά όμως, είναι το ότι, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει κατεβάσει τα επιτόκια δανεισμού, σχεδόν στο 0%. Αυτό το γεγονός για τις ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις σημαίνει χαμηλότερα έξοδα δανεισμού αλλά και ευκολότερο δανεισμό. Από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει φθηνό εργατικό δυναμικό, και έχει πολύ αυστηρούς νόμους για την απασχόληση με βαριά πρόστιμα για παραβάσεις. Από την άλλη, τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης μπορεί να είναι αρκετά υψηλά, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και πολύ περισσότερο στην πόλη. Ως αποτέλεσμα, ένας σωστός οικονομικός σχεδιασμός και η αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών από ειδικούς του κλάδου, για έναν επαγγελματία, είναι απαραίτητη, ιδίως κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κάτι που σημαίνει επιπλέων έξοδα.

Ποια είναι η θέση των μετόχων και του Διευθυντή, όταν μια εταιρεία δηλώνει πτώχευση;

Σε περίπτωση που μια Limited Company (LTD) αναγκάζεται να κηρύξει πτώχευση, η θέση συνήθως είναι αρκετά σαφής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας διαχειριστής θα διοριστεί και θα προχωρήσει σε ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με τον πιο αποτελεσματικό και κερδοφόρο τρόπο. Είναι σχεδόν πάντα βέβαιο, πως οι ποιο ασφαλισμένοι νομικά πιστωτές, θα λάβουν πρώτοι το μερίδιο τους από την ρευστοποίηση. Όταν έχουν ικανοποιηθεί οι ασφαλισμένοι, τα υπόλοιπα του μεριδίου διανέμονται στους λιγότερα ασφαλισμένους. Το υπόλοιπο των χρημάτων (αν υπάρχει) θα κατανεμηθεί δίκαια μεταξύ των μετόχων με βάση τον αριθμό και το είδος των μετοχών που κατέχουν. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του Διευθυντή δεν επηρεάζονται από την πτώχευση, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, όπως "σηκώνοντας το πέπλο της σύστασης εταιρίας" δικαστικά ή αν είχε εγγυηθεί προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας ο ίδιος ο διευθυντής. Η θέση του είναι ελαφρώς διαφορετική, όπου ο οργανισμός είναι Εταιρικής Σχέσης (π.χ. LTD). Αν και αυτό μπορεί να είναι μια σύντομη επισκόπηση, καθίσταται σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυστηρούς, διαφανείς και σχετικά απλούς κανόνες. Επίσης και τα χρονοδιαγράμματα που διέπουν την περίπτωση της πτώχευσης προσθέτουν ασφάλεια και δίνουν χώρο για νέες επενδύσεις.

Τι Πρέπει οι νέοι αλλά και οι παλιοί επιχειρηματίες να προσέξουν σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους;

Όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουν την ύπαρξη δυνατού και οργανωμένου τμήματος νομικής συμμόρφωσης στην επιχείρησή τους. Οι υποχρεώσεις προς το Companies House (όπως είναι η υποβολή των ετήσιων λογαριασμών) και Commissioners πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει στην επιχείρηση να συνεχίσει χωρίς διακοπή, αλλά θα εμπνεύσει επίσης και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των εργαζομένων, και των συνεργατών. Αναθέτοντας την εκτέλεση-διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων σε επαγγελματίες και ειδικούς του κλάδου, μπορεί να είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των υποχρεώσεων. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας προς άλλους οργανισμούς, είμαι της άποψης πως η ρευστότητα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για μια υγιή επιχείρηση. Είναι η έλλειψη ρευστότητας που μπορεί συχνά να φέρει ένα πρόωρο "θάνατο" σε μια επιχείρηση. Γι' αυτό, η αναλογία των «Άμεσα Διαθέσιμα Κεφάλαια» / «Τρέχουσες Υποχρεώσεις» πρέπει πάντα να διατηρείται σε ένα υγιές επίπεδο. Και πάλι, είναι οι λογιστές και λοιποί ειδικοί που μπορούν να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα επίπεδα που απαιτούνται σε κάθε επιχείρηση. Άλλα, πολύ σημαντικά θέματα, είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για κάθε τομέα. Ένα παράδειγμα είναι ο Νομικός τομέας, όπου τα λογιστικά δεν είναι το μόνο αντικείμενο διερευνητικού ελέγχου του HMRC αλλά και του SRA (Ρυθμιστική Αρχή). Υπάρχει επομένως, κατά κάποιο τρόπο, ένας περίπλοκος ιστός των κανόνων και κανονισμών που πρέπει να τηρούνται. Αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη σημαντικότητα λήψης μιας σωστής και επαγγελματικής συμβουλής.

Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να αξιώσει τις εμπορικές απώλειες στο Ηνωμένο Βασίλειο; Πώς ακριβώς λειτουργεί το Εμπορικό Δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Η διαδικασία διεκδίκησης απαιτήσεων, χωρίς την άσκηση της προσφυγής, είναι σχετικά απλή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή ή αρνείται να πληρώσει, ο περί Εταιρειών Νόμου έχει παράσχει τις οργανώσεις με ένα πολύ απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο. Η αίτηση για καταβολή των αμοιβαία αναγνωρισμένων χρεών θα δώσει στον οφειλέτη 21 ημέρες για να ξεπληρώσει το χρέος. Ειδάλλως, μπορεί να υποβάλει αίτηση ο δανειστής και να καταστήσει τον οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, στην ακραία περίπτωση. Η Βρετανική νομοθεσία έχει ενσωματώσει αρκετές οδηγίες της ΕΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, το νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διατηρήσει το δικό του χαρακτήρα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των εμπορικών απαιτήσεων και των δικαστικών εξόδων. Το δίκαιο κατά τις εμπορικές διαφορές συχνά παρεμποδίζεται από τα δικαστικά έξοδα που εμπλέκονται, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αν, για παράδειγμα, η αξία του ποσού που ζητήθηκε προβλέπεται να είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος της επίλυσης διαφορών, τότε ο ενάγων βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η πίεση για συμφωνία για ένα μικρότερο ποσό, έναντι του δικαιούμενου (με σκοπό τη μείωση των νομικών εξόδων), μπορεί να είναι μεγάλη, καθώς ο δικαστής βάζει πάντα σοβαρά υπόψη το κόστος της επίλυσης διαφορών. Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος / λογιστής γνωρίζει και θα λάβει υπόψη κατά την παροχή συμβουλών μιας επιχείρηση για το πότε να διεκδικήσει, πώς να διεκδικήσει και ποια μέτρα θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.


 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Komentarai


bottom of page