top of page
Αναζήτηση

Κλείσιμο Αγγλικής εταιρείας

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021


Πολλά γράφονται για την σύσταση Αγγλικής εταιρείας, λίγα όμως για το πως να την κλείσετε, όταν δεν την χρειάζεστε, για διάφορους λόγους, καθώς και το κόστος που έχει μια τέτοια ενέργεια. Στο σχετικό άρθρο θα αναφέρουμε τα βασικά και πρακτικά βήματα για να κλείσει μια Αγγλική εταιρεία.


ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Αξιολόγηση κλεισίματος

2. Μέθοδοι κλεισίματος και ανάληψης κεφαλαίων

3. Ποιοι πρέπει να ενημερωθούν

4. Διαγραφή από τα μητρώα (Έφορο Εταιρειών, ΦΠΑ και Μισθολογίου)

5. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού

6. Ολοκλήρωση κλεισίματος

1. Αξιολόγηση κλεισίματος

Αξιολογήστε αν πραγματικά πρέπει να κλείσετε την εταιρεία ή να την κρατήσετε σαν αδρανής. Προσεγγίστε το από την οικονομική σκοπιά, καθώς ακόμα και η αδρανής εταιρεία, έχει έξοδα, όπως για παράδειγμα η υποβολή ετήσιων λογαριασμών (Final Accounts). Και αν η σχετική υποβολή γίνεται από λογιστή, τα έξοδα ανεβαίνουν κατά πολύ.


Ο λόγος που μπορεί να χρειαστεί να κρατήσετε την εταιρεία αδρανής, είναι για παράδειγμα η προσωρινή παύση λόγο βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε άλλον κλάδο ως υπάλληλος γιατί είχατε μια πολύ καλή εισοδηματική πρόταση.

2. Μέθοδοι κλεισίματος και ανάληψη κεφαλαίων

Υποθέτοντας πως αποφασίσατε εν τέλει να κλείσετε την εταιρεία, η επόμενη ερώτηση είναι το πως - με ποια μέθοδο θα την κλείσετε. Δύο είναι οι μέθοδοι:


I. Απλή Διαγραφή (Striking off)


Για να εφαρμοστεί η σχετική μέθοδος, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και οι οποίες αναφορικά είναι:


  1. Τους τελευταίους τρεις μήνες η εταιρεία δεν ασκούσε εμπορική δραστηριότητα

  2. Τους τελευταίους τρεις μήνες η εταιρεία δεν έχει αλλάξει το όνομα

  3. Η εταιρεία δεν έχει απειληθεί με εκκαθάριση λόγω π.χ. χρεών

  4. Η εταιρεία δεν έχει εκκρεμής συμφωνίες με τους πιστωτές

  5. Η εταιρεία δεν ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες για την διατήρηση της νομιμότητας καθώς και και της διαγραφή της

  6. Η σχετική διαδικασία εφαρμόζεται βάση του "The Companies Act 2006".

II. Εθελοντική Εκκαθάριση (Members' Voluntary Liquidation)


Αυτή η δίοδος είναι καλό να ακολουθηθεί αν η εταιρεία έχει κεφάλαια άνω των £25 - 30,000 και τα οποία προφανώς πρέπει με κάποιον τρόπο να βγουν και να καταμεριστούν στους μετόχους. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εξοικονομηθεί ρευστό λόγο μειωμένων καταβολών φόρου (10%), καθώς θα υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς κεφαλαίων (CGT) και όχι σε μισθό η μερίσματα, όπου βάση τη φορολογικής κλίμακας της τελευταίας επιλογής, μπορεί να πληρώσει ο μέτοχος έως και 32.5%.


Η σχετική μέθοδος μπορεί να είναι και υποχρεωτική, όπως για παράδειγμα αν υπάρχουν χρέη.

Η σχετική μέθοδος, είναι επίσης προτεινόμενη όταν υπάρχουν στο ενεργητικό της εταιρείας και απτά περιουσιακά στοιχεία, όπως για παράδειγμα αυτοκίνητα, καθώς αυτά μπορούν να αποδοθούν ως είδος. Όπως και να καταμερισθούν τα περιουσιακά στοιχεία, η απόδοση αυτών μπορεί να γίνει άμεσα - γρήγορα.


Τέλος δεν υπάρχει η υποχρέωση για διατήρηση εγγράφων 6 χρόνια, αλλά μόνο για 12 μήνες, διότι η σχετική διαδικασία εφαρμόζεται βάση του "The Insolvency Act 1986".


Σημαντικό να αναφερθεί, πως η σχετική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται από ειδικά αδειοδοτούμενο πρόσωπο και όχι από λογιστή και ως εκ τούτου, το κόστος να είναι αρκετά υψηλότερο.

3. Ποιοι πρέπει να ενημερωθούν

  • Έφορος Εταιρειών (Companies House)

  • Του βασικούς συνεργάτες της εταιρείας (Τράπεζα, Ασφαλιστής, Λογιστής κτλ.)

  • Τους προμηθευτές της εταιρείας

  • Τους πελάτες της εταιρείας, εάν επηρεάζονται από το κλείσιμο της εταιρείας


4. Διαγραφή από τα μητρώα (Έφορα Εταιρειών, ΦΠΑ και Μισθολογίου)

Όλα τα τμήματα του HMRC πρέπει να ενημερωθούν ξεχωριστά (Τμήμα: ΦΠΑ, Μισθοδοσία και εταιρικού φόρου). Είναι λάθος να πιστεύεται πως όταν κλείνει μια εταιρεία, αυτόματα ενημερώνονται όλοι οι φορείς τους κράτους.


Η σχετική ενημέρωση μπορεί να γίνει κατά την διαδικασία των τελευταίων υποβολών στο εκάστοτε τμήμα (περιοδική ΦΠΑ, απόδοση τελευταίου μισθού και φορολογική δήλωση της εταιρείας).


5. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού

Έχει αποφασισθεί η μέθοδος ανάληψης - διάθεσης κεφαλαίων, πληρώνετε τυχών υποχρεώσεις και βγάζετε τα διαθέσιμα χρήματα από την τράπεζα. Μετά από αυτό, μπορείτε να κλείσετε τον τραπεζικό λογαριασμό.


Προσοχή! Όσα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία δεν κατανεμηθούν, θα υπόκεινται στο καθεστώς "Bona Vacantia", που με απλά λόγια, σημαίνει πως τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν ιδιοκτήτη και περνάνε στην ιδιοκτησία του στέμματος (Crown).
6. Ολοκλήρωση κλεισίματος

Αφού έχουν προηγηθεί όλα τα άνω προχωράτε στην ενημέρωση του Companies House συμπληρώνοντας την αίτηση "Form DS01".


Το Companies House δημοσιεύει την σχετική απόφαση στο London Gazette και αφού δεν έχει γίνει καμία ένσταση από κανέναν (π.χ. πιστωτές) η εταιρεία κλείνει οριστικά σε 9 μήνες.

© 2020 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page