top of page
Αναζήτηση

Τι είναι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και σε ποιούς απευθύνεται

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, δεν είναι τίποτα άλλο πάρα ένα απλό έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το που ανήκετε ως φορολογικός κάτοικος.

Δεν πρέπει να συγχέεται σε καμία περίπτωση με το πιστοποιητικό κατοικίας ως προσδιοριστικό μόνιμης κατοικίας. Με το προσδιορισμό κατοικίας ('μόνιμος κάτοικος Αγγλίας'), ασχολείται αποκλειστικά το Home Office.


Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

Στη σύμβαση του 1953 μεταξύ Ελλάδας (Βασιλείου Ελλάδας τότε) και Ηνωμένου Βασιλείου (NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2732/1953(Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α΄), αναφέρεται ξεκάθαρα το ζήτημα της αποφυγής διπλής φορολόγησης και σημειώνεται πως, άτομο το οποίο ανήκει φορολογικά στο ΗΒ και πληρώνει τους φόρους του εκεί, έχει το δικαίωμα απαλλαγής από την πληρωμή φόρων για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα και αντίστροφα. Αυτό ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, πρακτικά είναι αποδεκτό κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, όπου, ένα από αυτά είναι και το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Το πιστοποιητικό λοιπόν αυτό, είναι ένα έγγραφο που εκδείδεται απο το HMRC και το οποίο πιστοποιεί πως το άτομο αννήκει φορολογικά στην Αγγλία, με βάση κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω.

Σημαντικό: Θα είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος, εάν δεν συναντήσετε στο τέστ - νομικές προϋποθέσεις της Ελλάδας καμία εξαίρεση και παράλληλα, πληροίτε είτε τα βασικά κριτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε το τεστ των επαρκών δεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον Έγγραφα

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως πέραν από το πιστοποιητικό αυτό, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές ζητάνε επιπλέον έγγραφα. Το ποιά έγγραφα ακριβώς, έχει να κάνει περισσότερο με την εκάστοτε ΔΟΥ παρά με την σύμβαση, καθώς δεν σημειώνεται ούτε στην σύμβαση αλλά ούτε και υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, βάση του οποίου να προσδιορίζονται τα απαραίτητα έγγραφα προς προσκόμιση. Η δική μας πρακτική λέει, πως τα επιπλέον έγγραφα που ζητάνε, είναι:

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Αποδεικτικό απασχόλησης από εργοδότη ή

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των άνω εγγράφων, θα πρέπει να προσκομιστεί κάποιο έγγραφο από δημόσια αρχή, μέσω του οποίου να αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του προσώπου με την Αγγλία. Για αναλυτικότερη καθοδήγηση και ενημέρωση επί των Ελληνικών ζητημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Έλληνες ειδικούς στα φοροτεχνικά ζητήματα.

Για αναλυτική καθοδήγηση επί του φορολογικού καθεστώτος στην Αγγλία, μπορείτε να διευθετήσετε μαζί μας μια Skype Συμβουλευτική Υπηρεσία (SCS) ΕΔΩ.

Κριτήρια

Το βασικότερο κριτήριο που λαμβάνον οι περισσότεροι υπόψη, για να εξετάσουν αν ανήκουν φορολογικά στην Αγγλία, είναι οι σε όλους μας γνωστές 183 ημέρες, κάτι παραπάνω δηλαδή από μισό χρόνο. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

Συνοψίζοντας, για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Αγγλίας, θα πρέπει να πληροί ένα από τα παρακάτω:

➤ Να διαμένει στην Αγγλία πάνω από 183 ημέρες / Σαν γενικός κανόνας για την αξιολόγηση.

➤ Όλα του τα σπίτια (ή το μοναδικό) να είναι στην Αγγλία / Και να διαμένει σε αυτά για τουλάχιστον 30 ημέρες μέσα στο φορολογικό έτος.

➤ Επαρκείς ώρες εργασίας στην Αγγλία / Να εργάζεται στην Αγγλία με πληρες (>3 ώρες/ημέρα) ωραριο και πάνω από το 75% των εργάσιμων ημερών βρίσκετε στην Αγγλία.

Αν καμία από τις άνω εκδοχές δεν αντιστοιχεί στη δική σας περίπτωση, τότε περνάτε στην επόμενη φάση του τεστ, όπου θα προσδιορίσετε την φορολογική σας κατοικία κάνοντας το τεστ των επαρκών δεσμών (Sufficient Ties Test). Αυτό σημαίνει, πως άτομο με ένα ή περισσότερους δεσμούς με την Αγγλία μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος, ακόμα και αν το άτομο αυτό διαμένει λιγότερο από 183 ημέρες στην Αγγλία. Οι βασικοί δεσμοί με το Ηνωμένο Βασίλειο που εξετάζονται για το σκοπό αυτό, είναι η οικογένεια, δυνατότητα διαμονής, εργασία και ο δεσμός των 90 ημερών.

Ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της φορολογικής κατοικίας, εξαρτάται από την περίπτωση διαμονής (ως φορολογικός κάτοικος) κατά τα τρία προηγούμενα έτη σε συνδυασμό με τον αριθμό των δεσμών στην Αγγλία.

Δείτε τον απλοποιημένο πίνακα παρακάτω για να καταλάβετε.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

Κ Φορολογικός κάτοικος ΜΚ Μή φορολογικός κάτοικοςΛόγος Αλλαγής

Κάποιος θα αναρωτηθεί - γιατί να αλλάξει σε ΔΟΥ εξωτερικού; Η απάντηση είναι πως παρά το γεγονός ό,τι σε κάθε περίπτωση δεν διπλο-πληρώνεται ο φόρος ·

- αν πληρώθηκε θα πρέπει να αιτηθεί για επιστροφή ή αν δεν πληρώθηκε να γίνει αναφορά στη σύμβαση με σκοπό την απαλλαγή -

αν ανήκετε φορολογικά στην Αγγλία, οφείλετε να κάνετε φορολογική δήλωση στην Αγγλία και στην Ελλάδα (αν δεν κάνατε αλλαγή σε ΔΟΥ εξωτερικού), κάτι, που για αρκετούς είναι απλά ένας πονοκέφαλος. Για να αποφύγετε να κάνετε φορολογική δήλωση και στις δύο χώρες, θα πρέπει να αιτηθείτε στην Ελλάδα για μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Δείτε ΕΔΩ ποιοι έχουν υποχρέωση να κάνουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για την αλλαγή, είναι οι μελλοντικές επιπτώσεις (είτε θετικές, είτε αρνητικές) μιας τέτοιας κίνησης. Μιλώντας μέσα σε γενικά πλαίσια, μια αρνητική περίπτωση (αν δεν ενημερώσετε τη ΔΟΥ σας) για παράδειγμα, μπορεί να είναι αν:

κάποιος αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, το οποίο με βάση τα Ελληνικά φορολογικά δεδομένα δεν μπορεί να δικαιολογήσει (λόγο μη επαρκούς εισοδήματος) και η σχετική αγορά να έχει εκτιμηθεί βάση τεκμαρτού εισοδήματος, ή όποιο άλλο μονοπάτι επιλέξει ο λογιστής του φορολογούμενου, με συνέπεια, οι φορολογικές επιβαρύνσεις να είναι μεγαλύτερες έναντι αυτών που θα αντιμετώπιζε ενδεχομένως σε περίπτωση που το κράτος ήταν ενήμερο για τα εισοδήματά του στο εξωτερικό και προφανώς είχε ήδη φοροαπαλλαγή.

Αρκετοί είναι της άποψης, πως θα ενημερώσουν τη ΔΟΥ τους όταν έρθει ο καιρός. Ωστόσο, ο καιρός έρχεται όταν υφίσταται η κατάσταση και όχι όταν κρίνει κάποιος μεμονωμένα. Διότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αλλάξει γνώμη και επιλέξει να αναφέρει την εργασία του στο εξωτερικό σε ύστερο χρόνο, υπάρχει το ενδεχόμενο τόσο οικονομικής όσο και γραφειοκρατικής περιπέτειας, καθώς η καθυστερημένη ενημέρωση της ΔΟΥ στην Ελλάδα, σίγουρα δεν είναι κάτι που ο κρατικός μηχανισμός ευνοεί.


 Σημειωτέων, πως όπου αναφέρεται Αγγλία, σαν γενικώς κανόνας ισχύει για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)


Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες), όπου δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως αν μια εταιρεία έχει συσταθεί στην Αγγλία και έχει έδρα μόνο στην Αγγλία, υπόκειται πάντα και αποκλειστικά φορολογικά στην Αγγλία.

Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη, καθώς μπορεί μεν να υφίσταται ως γενικός κανόνας, δεν παύουν όμως να υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.Οι εξαιρέσεις σε πολύ γενικές γραμμές.

Μια εταιρεία μπορεί να φορολογηθεί στο εξωτερικό (εκτός UK), όταν ολοκληρωτικά η διοίκηση και οι αποφάσεις αυτής της διοίκησης (“central management and control”) εφαρμόζονται στο εξωτερικό (π.χ. στην Ελλάδα). Σε αυτό το παράδειγμα αυτόματα, βάσει της διακρατικής σύμβασης και των σχετικών διεθνών οδηγιών όπως το INTM120000 (σημαντικό να δείτε INTM120180 και INTM120200), καθορίζει την Αγγλική εταιρεία ως οντότητα η οποία είναι μεν Αγγλική, αλλά φορολογικά υπόκειται στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός πως αρκετές φορές η διοίκηση παίρνει τις αποφάσεις της στην Αγγλία, άλλες φορές λόγο πραγματικής πρακτικής και άλλες για να διατηρήσουν το φορολογικό τους status, υφίσταται και εδώ ορισμένες φορές η εξαίρεση, καθώς όταν μιλάμε για διοίκηση και αποφάσεις, ως τελικώς προσδιορισμός δεν εφαρμόζεται μόνο η βάση της εκτελεστικής διοίκησης και των αποφάσεων αυτού καθ' αυτού, αλλά το πού ανήκει η πραγματική εξουσία της εταιρείας.

Ένα παράδειγμα στην άνω περίπτωση είναι όταν κάποιος είναι μεν διευθυντής (nominee) της εταιρείας, ασκώντας την διοίκηση και παίρνοντας τις αποφάσεις στην Αγγλία, αλλά στην πραγματικότητα η διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζεται από τους μετόχους οι οποίοι έχουν την πλήρη εξουσία και διαμένουν εξωτερικό. Mε βάση το INTM120200, όταν μιλάμε για διοίκηση, αυτό μπορεί να αναφέρεται και σε "εποπτική" διοίκηση ('passive oversight'), δηλαδή ο διευθυντής εκτελεί αλλά οι αποφάσεις ουσιαστικά παίρνονται από τους μετόχους. Επομένως, η εταιρεία αυτόματα βγαίνει από το καθεστώς της Αγγλικής κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς.

Για αναλυτικότερη και πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση, μπορείτε να μεταβείτε και στο booking μας για να διευθετήσετε μαζί μας την Skype Συμβουλευτική Υπηρεσία (SCS) σε βολική μέρα και ώρα για εσάς.

-

Μετάφραση / Επιμέλεια κειμένου, Αποστολία Νεστοράτου.

© 2019 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page