Αναζήτηση

Τι είναι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και σε ποιούς απευθύνεται

Ενημερώθηκε: Ιουν 23

Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, δεν είναι τίποτα άλλο πάρα ένα απλό έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το που ανήκετε ως φορολογικός κάτοικος.

Δεν πρέπει να συγχέεται σε καμία περίπτωση με το πιστοποιητικό κατοικίας ως προσδιοριστικό μόνιμης κατοικίας. Με το προσδιορισμό κατοικίας ('μόνιμος κάτοικος Αγγλίας'), ασχολείται αποκλειστικά το Home Office.


Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

Στη σύμβαση του 1953 μεταξύ Ελλάδας (Βασιλείου Ελλάδας τότε) και Ηνωμένου Βασιλείου (NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υ