top of page
Αναζήτηση

Φορολογία των συναλλαγών Forex στο Ηνωμένο Βασίλειο


Μεταρρύθμιση της περιόδου φορολογίας για τους αυτοαπασχολούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο

"Πώς θα πρέπει οι έμποροι συναλλάγματος να υπολογίζουν τη φορολογία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;". Είναι μια ερώτηση κυρίως νέων εμπόρων (traders) και η απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέσο συναλλαγών, ο ρόλος των συναλλαγών στο συνολικό σας εισόδημα, η σοβαρότητα των συναλλαγών σας και το μέγεθος. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει απλός - ενιαίος τρόπος προσδιορισμού.


Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε συνοπτικά αλλά και κατα δύναμιν περιεκτικα τη φορολόγηση του forex στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εξηγήσουμε πότε πρέπει (αν πρέπει) να καταβάλεται φόρος και πότε όχι.


Η φορολογική σύγχυση στο τοπίο των συναλλαγών συναλλάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου προκύπτει επειδή οι έμποροι ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό των κανόνων που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα διακριτά στοιχεία. Ορισμένα άτομα που συμμετέχουν σε συναλλαγές συναλλάγματος ως δευτερεύουσα επιχείρηση ενδέχεται να μην οφείλουν τίποτα, ενώ όσοι το αντιμετωπίζουν ως κύρια επιχείρησή τους, συνήθως φορολογούνται κανονικά.


Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το HMRC αξιολογεί τις υποχρεώσεις του εμπόρου συναλλάγματος, θα διερευνήσουμε τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της κατάστασής του έμπορα.Πώς λειτουργεί η φορολογία συναλλαγών Forex στο Ηνωμένο Βασίλειο


Ως έμπορος συναλλάγματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπόκεισθε σε ένα από τα τέσσερα φορολογικά καθεστώτα που βασίζονται σε παράγοντες όπως ο όγκος συναλλαγών, τε είδος και το καθεστώς απασχόλησης, ως βάση και όχι αποκλειστικά. Η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών μπορεί να σας βοηθήσει να δομήσετε τις εμπορικές σας δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε την βέλτιστη φορολογική αντιμετώπιση.


 • Φόρος εισοδήματος: Εφαρμόζεται σε ιδιώτες βάσει των συνολικών αποδοχών.

 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών: Επιβάλλεται επί των κερδών που πραγματοποιούνται από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

 • Εταιρικός φόρος: Καταβάλλεται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στα κέρδη επι των συναλλαγών.

 • Φόρος αποθεματικού χαρτοσήμου: Επιβάλλεται κατά την αγορά μετοχών.Κερδοσκόπος και Επενδυτής - Προσδιορισμός του προφίλ σας ως έμποροςΤο αν το HMRC σας κατηγοριοποιεί ως κερδοσκοπικό έμπορο ή ως σοβαρό επενδυτή επηρεάζει σημαντικά τη φορολογία σας. Οι κερδοσκόποι απολαμβάνουν αφορολόγητα κέρδη αλλά ζημίες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, εάν χάσετε μια συναλλαγή, η χαμένη επένδυση δεν μπορεί να υπολογιστεί ως έξοδο. Από την άλλη, οι επιχειρηματίες έμποροι ή οι επενδυτές πληρώνουν φόρους για τα κέρδη τους, αλλά έχουν το πλεονέκτημα να αντισταθμίζουν τις ζημίες με έσοδα.


Εφόσον προσδιορίσατε το προφίλ σας, εξετάστε το μέσο διαπραγμάτευσης που σχετίζεται με κάθε συναλλαγή, καθώς αυτό επηρεάζει τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και το αποθεματικό φόρο χαρτοσήμου. Για παράδειγμα, εάν ασχολείστε κυρίως με το spread betting, δεν θα αντιμετωπίσετε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο αποθεματικού χαρτοσήμου, καθώς δεν σας ανήκουν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και το HMRC θεωρεί ότι παρόμοια κέρδη φέρουν την μορφή τζόγου και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει φορολογική επίπτωση. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρετε αυτά τα κέρδη ως κέρδη στην φορολογική σας δήλωση από τυχερά παιχνίδια.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν υπολογίζεται πάντα ως τζόγος το εισόδημα από τα spreads - ο όγκος και η συχνότητα μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη.

Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι που χρησιμοποιούν Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) θα υπόκεινται τόσο σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όσο και σε φόρο αποθεματικού χαρτοσήμου επί των κερδών τους.Οι φόροι συναλλάγματος και το φορολογικό σας στάτουςΑνάλογα με το αν οι συναλλαγές συναλλάγματος αποτελούν δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος, είτε έχετε εγγραφεί ως αυτοαπασχολούμενος είτε έχετε ιδρύσει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η φορολογική σας κατάσταση ποικίλλει.


 • ➤ Οι έμποροι που έχουν ως δεύτερη πηγή εισοδήματος την εμπορία του συναλλάγματος χωρίς εγγεγραμμένη επιχείρηση πληρώνουν φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα κέρδη τους.

 • ➤ Εάν οι συναλλαγές είναι η κύρια πηγή εισοδήματός σας, πρέπει να εγγραφείτε ως αυτοαπασχολούμενος στο HMRC και να πληρώσετε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών για ποσό που υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου.

 • ➤ Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πληρώνουν φόρους επί των κερδών από συναλλαγές, ενώ ο έμπορος είναι υπεύθυνος για τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων επί των πληρωμών.Παραδείγματα:


 1. Ο Dion, ένας ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτονας - Περιστασιακά ασχολείται με το spread betting. Το HMRC αντιμετωπίζει τα κέρδη του ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών και ως εκ τούτου δεν έχει φόρο εισοδήματος, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο χαρτοσήμου μερισμάτων.

 2. Ο George, μεσίτης ακινήτων πλήρους απασχόλησης - Κάνει CFDs συναλλαγές στο forex ως συμπληρωματικό εισόδημα. Έχει προσωπικό αφορολόγητο 1.000 λιρών και πληρώνει φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις υπόλοιπες αποδοχές.

 3. Ο Jakop, επενδυτής πλήρους απασχόλησης - Έχει τις συναλλαγές forex ώς κύριο εισόδημα. Έχει προσωπικό αφορολόγητο 1.000 λιρών και πρέπει να πληρώσει φόρους για τα υπόλοιπα κέρδη στο πλαίσιο του καθεστώτος φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πρέπει επίσης να εγγραφεί ως αυτοαπασχολούμενος στο HMRC και να αναφέρει κέρδη κεφαλαίου σε συναλλαγές CFD που υπερβαίνουν το όριο του αφορολόγητου.

 4. Ο Αλέξανδρος, επιχειρηματίας χονδρικής στον τομέα των δομικών υλικών - Εμπορεύεται forex για εισόδημα μέσω της εταιρείας του. Μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες συναλλαγών με το εισόδημα της κύριας επιχείρησής του, μειώνοντας τη συνολική φορολογική του υποχρέωση. Ο φόρος που καταβάλλει η εταιρεία είναι εταιρικός φόρος. 
© 2023 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page