Αναζήτηση

Οι πωλήσεις μέσω της Amazon και τα βασικά λογιστικά ζητήματα

Ενημερώθηκε: Απρ 14

Οι πωλήσεις από τρίτους αποτελούν ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των συνολικών πωλήσεων της Amazon.

Αν και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οργανωμένα τα οικονομικά και τα φορολογικά τους, υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο μέρος εξ’ αυτών που παραμένει στην άγνοια, με αποτέλεσμα να υποθάλπτονται μελλοντικοί κίνδυνοι τόσο φορολογικοί όσο και εμπορικοί.Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στο λογιστικό κομμάτι των πωλήσεων της Amazon. Ο λόγος που αναφέρουμε συγκεκριμένα τις πωλήσεις της Amazon είναι επειδή η μεθοδολογία της καταστοιχογράφησης (bookkeeping) είναι ελαφρώς διαφορετική από τη συνηθισμένη και η μη κατανόηση - μη τήρησή της μπορεί να δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το παρόν άρθρο δεν αφορά αυτούς που πουλάνε περιστασιακά, δηλαδή εκείνους των οποίων οι πωλήσεις δεν έχουν εμπορικό (επιχειρηματικό) χαρακτήρα. Διευκρινίσεις σχετικα με το τί καθίσταται εμπορική συναλλαγή και τί όχι, μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική νομο