top of page
Αναζήτηση

Οι πωλήσεις μέσω της Amazon και τα βασικά λογιστικά ζητήματα

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Οι πωλήσεις από τρίτους αποτελούν ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των συνολικών πωλήσεων της Amazon.

Αν και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οργανωμένα τα οικονομικά και τα φορολογικά τους, υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο μέρος εξ’ αυτών που παραμένει στην άγνοια, με αποτέλεσμα να υποθάλπτονται μελλοντικοί κίνδυνοι τόσο φορολογικοί όσο και εμπορικοί.Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στο λογιστικό κομμάτι των πωλήσεων της Amazon. Ο λόγος που αναφέρουμε συγκεκριμένα τις πωλήσεις της Amazon είναι επειδή η μεθοδολογία της καταστοιχογράφησης (bookkeeping) είναι ελαφρώς διαφορετική από τη συνηθισμένη και η μη κατανόηση - μη τήρησή της μπορεί να δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το παρόν άρθρο δεν αφορά αυτούς που πουλάνε περιστασιακά, δηλαδή εκείνους των οποίων οι πωλήσεις δεν έχουν εμπορικό (επιχειρηματικό) χαρακτήρα. Διευκρινίσεις σχετικα με το τί καθίσταται εμπορική συναλλαγή και τί όχι, μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας (Αγγλίας στην περίπτωση μας).

Συνήθως, ο όγκος των πωλήσεων παίζει σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτή η διευκρίνιση. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει εμπορική συναλλαγή εάν απλά πουλήσατε την παλιά σας τηλεόραση ή το παλιό σας κινητό. Συστήνεται επομένως να συμβουλευθείτε τον λογιστή σας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε περιληπτικά στα παρακάτω:

Επιχειρηματική δραστηριότητα Τιμολόγια ΦΠΑ Φόρος Παράδειγμα αγοραπωλησίας Αποκάλυψη πληροφοριών πωλητή στις φορολογικές αρχές

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για να μπορεί κάποιος νόμιμα να εμπορεύεται στην Amazon, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια εμπορική ιδιότητα, καθώς οποιαδήποτε άλλη μέθοδος δεν είναι αποδεκτή, τουλάχιστον από νομική και φορολογική προσέγγιση.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να είναι αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας ο έμπορας, είτε να ασκεί εμπορική δραστηριότητα μέσω μιας νομικής οντότητας (εταιρείας).

Υπάρχουν ωστόσο και αρκετοί πρακτικοί λόγοι που χρειάζεται να έχει κανείς εμπορικό status, πέραν των νομικών ζητημάτων. Για παράδειγμα, για να έχει κάποιος το δικαίωμα χρέωσης και υποβολής ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει εμπορική ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αριθμός ΦΠΑ δεν μπορεί να εκδοθεί.

Αν πραγματοποιήσετε πώληση χωρίς να έχετε χρεώσει τον απαιτούμενο ΦΠΑ, ουσιαστικά στερείτε από το κράτος τα χρήματα που βάσει νομοθεσίας περί ΦΠΑ δικαιούται και πρέπει να συλλέξει. Έτσι, αυτόματα βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα με όλες τις πιθανές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να είναι από πρόστιμο έως και ποινική δίωξη.

​ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου έχει μόνο ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα εμπορικής δραστηριότητας.

Συνήθως, όταν κάποιος πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες, εκδίδει τιμολόγιο στον αγοραστή με όλες τις σχετικές και απαραίτητες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η διαδικασία στην Amazon, ένω τεχνικά είναι ίδια, από πλευράς παρουσίασης είναι δυσνόητη για πολλούς, όπως νέους πωλητές, αγοραστές και ορισμένες φορές ακόμη και λογιστές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι μια νέα σχετικά τάση επιχειρηματικής δραστηριότητας και αρκετοί δεν έχουν ακόμη τη σχετική εμπειρία.

Επειδή τα τιμολόγια είναι άκρως αναγκαία για την καταστοιχογράφηση (δηλαδή την τήρηση βιβλίων), θα πρέπει να υπάρχει βασική γνώση της λογιστικής (συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών διατάξεων), καθώς και των βασικών αρχών που την διέπουν, έτσι ώστε ο εκάστοτε έμμεσος ή άμεσος φόρος να υπολογιστεί σωστά και να καταβληθεί στην ώρα του.

Σε γενικές γραμμές, τα τιμολόγια της Amazon δίνονται στους πωλητές, αλλά σε «παθητική» μορφή. Δηλαδή εκδίδονται, αλλά δεν ενημερώνονται ξεχωριστά για την κάθε πώληση. Με πιο απλά λόγια, τα τιμολόγια υπάρχουν σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού αλλά δεν στέλνονται ξεχωριστά και για να τα δει ο πωλητής, πρέπει να μπει ξεχωριστά στο κάθε πεδίο.

Πρόθεση της Amazon είναι να απλοποιήσει τις ενημερώσεις (updates) του πωλητή, εκδίδοντας του, αντί τιμολογίου μια έκθεση (οικονομική κατάσταση) σε δεκατετραήμερη βάση (2 εβδομάδες), η οποία θα εφαρμόζεται και για τις πληρωμές του. Η έκθεση των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τα πάντα - κόστος αγορών, προμήθειας, συναλλαγματικές ζημίες (ή κέρδη), κρατήσεις, καθαρά κέρδη, κτλ. και αντιστοιχεί στο σύνολο των «παθητικών» τιμολογίων στο λογαριασμό του.

Τρόποι υπολογισμού υπάρχουν αρκετοί και εξαρτάται από τον κάθε έμπορο ή λογιστή (αν υπάρχει) το ποια μέθοδος θα επιλέξει.

​ΦΠΑ

Εάν αποθηκεύετε, πουλάτε ή μεταφέρετε προϊόντα σε πολλές χώρες της ΕΕ, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στο ΦΠΑ όλων αυτών των χωρών. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να υποβάλετε δηλώσεις ΦΠΑ σε κάθε χώρα, είτε χωριστά, είτε συνολικά μέσω κάποιου κρατικού μηχανισμού. Για περισσότερα, θα πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας.

Η ανάγκη για εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου πουλάτε μόνο στο Ηνωμένου Βασίλειο. Αυτό ως επί των πλείστων καθορίζεται από τον τζίρο της επιχείρησης.

Σημαντικό να γνωρίζετε:

α) Το κριτήριο για εγγραφή δεν είναι μόνο ο όγκος συναλλαγών, αλλά και το είδος των προς πώληση αγαθών.

β) Ο αριθμός ΦΠΑ δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό εταιρείας (όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα που είναι ένα και το αυτό).

ΦΟΡΟΣ

O φόρος που θα κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση, εξαρτάται από τη μορφή της επιχείρησης. Αν δηλαδή πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο επιχειρηματία (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία (νομικό πρόσωπο).

Το υπό ποία μορφή είναι καλύτερα να ασκεί κάποιος την επιχειρηματική του δραστηριότητα εξαρτάται ως επί των πλείστων από τον τζίρο της επιχείρησης. Θα εξεταστούν βέβαια και άλλα πεδία, όπως οι συνεισφορές στο ασφαλιστικό, κόστος λογιστικής υποστήριξης, κ.α. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε με τον λογιστή σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Amazon είχε μπει στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών από το 2016 με σκοπό να προσδιοριστεί ποιοι πουλάνε αυθαίρετα αποφεύγοντας να πληρώσουν φόρους και ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβάλλοντας και τις ανάλογες οικονομικές και φορολογικές εκθέσεις.

Με απλά λόγια, κάποιος που επιθυμεί να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα στην Amazon θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εμπορική ιδιότητα, δηλαδή να εμπορεύεται είτε μέσω της ιδιότητας του αυτοαπασχολούμενου είτε μέσω μιας εταιρείας.

Προσοχή! Η Amazon οφείλει να παραθέσει τα στοιχεία του έμπορα αν αυτό ζητηθεί από το HMRC και οι παραβάτες διώκονται με όλες τις συνέπειες της παράβασης. Γι' αυτό, είναι άκρως σημαντικό να είστε σωστά ενημερωμένοι και να πληρείτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις μιας εμπορικής δραστηριότητας πριν ξεκινήσετε να συναλλάσσεστε στην Amazon.

© 2019 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Commentaires


bottom of page